Bash­ers nganga: Ba­lik-alin­dog pro­gram ni Jessy tagum­pay; pumayat, lu­miit ang pata

Cebu Libre - - NEWS -

ANO kayang alin­dog pro­gram ang gi­nawa ni Jessy Men­di­ola at ta­la­gang na­pa­hanga niya ang marami sa kanyang lat­est bikini photo?

Nawala na kasi ang palag­ingt­in­u­tukso sa kanyang pata sa kanyang lat­est photo. Ta­la­gang lu­miit na ang kanyang hita. Her photo showed her whis­tle- bait and to-die-for bod.

Kung na-body shame si Jessy noon, tiyak na id­iot na lang ang taong manglalait sa kanyang fig­ure ngayon. Grabe, su­per sexy na ta­laga siya. Kaya heto ang ibang com­ments ng ne­ti­zens:

“Basta Para Sa akin Na­paka- ganda ni Jessy at Ba­gay na Ba­gay Ta­laga Sila ni Luis.”

“Ang ganda at sexy ehh wala tay­ong ma­g­a­gawa move on nalang mga basher.”

“Pretty and sexy ever…ig­nore ur haters, dont worry la­hat sila panget. ha­ha­haha.”

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.