CASIMERO, HANDA SA TI­TLE DE­FENSE

Daily Tribune (Philippines) - - NEWS CENTRAL - NI NICK GIONGCO

Nasa Con­necti­cut na ang World Box­ing Or­ga­ni­za­tion (WBO) ban­tamweight cham­pion John Riel Casimero bi­lang pagha­handa para sa kanyang ti­tle de­fense la­ban kay Ghana­ian chal­lenger Duke Micah.

Pero sasalang muna sa siya sa isa sa dalawang coro­n­avirus (COVID-19) test bago niya hara­pin si Micah sa Se­tyem­bre 26 sa Un­casville, Con­necti­cut.

Makakasama ni Casimero sa pagharap kay Micah sina former world cham­pion Bones Adams, cut­man Stephen Lu­nas at Sean Gib­bons.

Lili­pad din patun­gong Con­necti­cut ang ka­p­atid ni Casimero na si Jayson, pero man­a­natili ito sa ibang ho­tel dahil hindi umano ito kasama sa bub­ble setup, ayon kay Gib­bons.

“He’s ready to go and ready to rum­ble,” sabi ni Gib­bons at dagdag niya, kailan­gan ni­lang ibaba sa ban­tam limit na 118lbs bago ang weigh in.

Pero bago rin iyon, sa­sailalim din sila sa swab test­ing up­ang matukoy kung matu­tu­loy pa ang la­ban o hindi.

Bago umalis ng Las Ve­gas, nasa 121lbs ang tim­bang ni Casimero mat­a­pos ang ilang buwang train­ing sa ilalim ni con­di­tion­ing coach Memo Here­dia.

Ito ang unang la­ban ni Casimero mat­a­pos ma­pag­wa­gian ang korona sa Eng­land noong nakaraang taon.

Kung matatan­daan, ang Ja­panese boxer na si Naoya Inoue ang da­pat makakal­a­ban ni Casimero sa Man­dalay Bay noong Abril, pero naud­lot ito dahil nag­sisim­ula nang ku­malat ang COVID-19.

May tan­gang 29-4 kar­tada si Casimero kasama ang 20 KOs, ha­bang si Micah ay may­roong 24-0 win-loss card at may 19 KOs.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.