TENO­RIO, MAY AGAM-AGAM SA BUB­BLE

Daily Tribune (Philippines) - - SPORTS -

Kung siya ang tata­nun­gin, nag-aalan­gan pa rin si Barangay Gine­bra star point guard LA Teno­rio sa napip­in­tong pag­ba­ba­lik-laro sa PBA dahil in­aalala niya ang kanyang mai­i­wang pam­ilya sa oras na sum­abak na sila sa bub­ble setup kung saan man­a­natili ang la­hat ng ko­po­nan sa Clark Freeport Zone.

Ayon kay Teno­rio – na hindi pa nakakamiss kahit isang laro sim­ula noong na­punta siya sa PBA noong 2006 – panig­u­radong magkaka­roon siya ng prob­lema.

“In the ear­lier part of the bub­ble dis­cus­sion, I was ex­cited be­cause af­ter six months, I can fi­nally play bas­ket­ball,” sabi ni Teno­rio sa panayam ng on­line show na The Ath­letes’ Tri­bune.

“But as dis­cus­sion fur­thers, I was ex­pe­ri­enc­ing anx­i­ety know­ing that I will be gone for al­most three months.”

Ang bub­ble setup ng PBA ay gagawin sa An­ge­les Univer­sity Foun­da­tion ha­bang ibaba­hay na­man ang mga man­lalaro sa Quest Ho­tel sa loob ng higit dalawang buwan.

Nauna nang nagsabing hindi makakasama sa bub­ble setup si NLEX stal­wart Larry Fonacier at ayon kay Road War­riors coach Yeng Guiao, pinaya­gan nila si Fonacier dahil may health is­sues umano ang asawa nito.

“Yes, we ex­cused him. His wife has health is­sues,” sabi ni Guiao. “The team and man­age­ment un­der­stand his sit­u­a­tion. Fam­ily is al­ways a pri­or­ity.”

Si Teno­rio na­man, nag-aalala dahil ka­sisi­lang pa lamang ng kanyang unang anak na babae. “I think it will re­ally be hard be­cause I will be away from them for months. But I al­ready talked to my fam­ily and they un­der­stand the sit­u­a­tion,” sabi ni Teno­rio. “Hon­estly, I am think­ing twice, but I think I re­ally have to do this (not only) for the team but also as a pro­fes­sional bas­ket­ball player.”

“This is our job so we re­ally have to do it,” dagdag niya. BEA MICALLER

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.