AGRIKULTORA

Hiligaynon - - Agrikultora -

sang bunga. Ang mga nagabisita gani sa amon farm nagpakuha sang letrato sa tupad sang hamungang puno.

Bangod sa na-post ko nga letrato sa akon blog, madamo naman ang luyag magtanom sang bugnay Palamuti. Mas matam-is ang bunga sini sangsa iban nga baridad nga natilawan na namon. Kag suno kay Mrs. Gliceria Pascua, anay in-charge sang nursery sa MMSU, natalupangdan niya nga daw wala untat ang pagpamunga sang Palamuti sa MMSU.

Ang bugnay mahimo nga padamuon paagi sa pagmarkot. Sa sulod lang sang isa ka bulan, mahimo nga manggamot na ang ginmarkot. Kag sa sulod sang isa ka tuig, mahimo nga mag-umpisa na nga mamunga. Sa pagkamatuod, may namunga nga natanom lang sa isa ka balde sa amon farm.

Ang preska nga luto nga bunga sang bugnay mahimo kaunon nga pangyam-is. Pero ang isa ka maayo nga himuon amo nga gamiton ang mga bunga sa paghimo sang bignay wine. Nangin isa ka diutay na nga industriya ang paghimo sang bignay wine (bugnay sa Ilokos kag sa Ilonggo) sa banwa sang Adams, Ilocos Norte.

Hala, tilawan man ninyo ang magtanom sang bignay Palamuti. Sigurado kami nga malipay kamo kon mamunga na. Importante lang, tatapon ninyo sing maayo ang inyo tanom. Butangan sang abono kag indi pagkalimtan nga bunyagan kon mala na ang duta.—O Ang Bignay wine gikan sa Adams, Ilocos Norte.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.