AGRIKULTORA

Hiligaynon - - Agrikultora -

sang sustansya, kinahanglan nga maabonohan sang kemikal kag organiko nga abono sing panalagsa. Kada bulan, halimbawa. Dapat man nga indi pagkalimtan nga bunyagan sanglit mas madali nga magmala ang gintamnan sa container sangsa duta. Maayo kon maesprayhan sang foliar fertilizer kada ikanapulo ka adlaw. Madamo sang klase ang available nga foliar fertilizer sa merkado.

Importante man ang pag-iban sang indi kinahanglan nga sanga (pruning) pareho sang magagmay nga mga sanga nga ara sa idalom kag sa sulod. Kon indi ninyo luyag nga magtaas ini sing husto, utdan ang mayor nga sanga.

PAGPADAMO – Ang rekumendasyon amo ang grafted ang dapat nga itanom sa container agod mas madasig nga mamunga. Ang paborito namon nga paagi amo ang pagmarkot. Daku gilayon ang sanga nga namarkot gani mas madali nga mamunga.

Hala, simple lang ang pagsagod sang mga nagapamunga nga kahoy sa container. Tilawan ninyo kag malipay kamo.—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.