AGRIKULTORA

Hiligaynon - - Agrikultora -

na sa makina kag mabenta sa mataas nga prisyo.

Kon mataas ang prisyo sang produkto nga goma, daku ang kita sang mga mangungoma, suno kay Dr. Ruba. Sila nakaani sing 140 tonelada nga napamala nga rubber (dry rubber) sa ila plantasyon (140 ektarya) kag sadtong mataas ang prisyo, makabenta sila sing sobra sa P21 milyon. Sadtong 2017, nagnubo ang prisyo – tagP35 ang cup lumps kag P90 naman ang creepe kada kilo. Gani wala nila ginbaligya tanan ang ila nga harvest. Nakabenta lang sila sing P7.8 milyon.

Sa kabug-osan, madamo naman nga mga mangungoma ang kumikita sa ila nga plantasyon. Kon lamhad pa ang mga puno, mahimo nga matamnan sang sari-sari nga mga tanom ang mga ulot sang puno sang sari-sari nga mga ulotanon, mani, gabi, kag mga puno nga indi masyado ka dalagku ukon mataas pareho sang cacao, kape, kalamansi kag iban pa. Ang dalagku nga plantasyon sang goma masalapuan sa Zamboanga kag sa Bukidnon kag iban pa nga lugar sa Mindanao. Diri sa Luzon, may isa ka plantasyon sa Sta. Maria, Laguna kag ginaproseso sa Sta. Cruz, Laguna ang latex sini.

May mga nagatanom naman sa Isabela kag Kalinga. Basi madamo pa ang maengganyo nga magtanom sa nagkalain-lain nga mga lugar tungod sa bag-o nga teknolohiya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.