PAGKAON SANG ITLOG MAAYO MAN SA IKAAYONG LAWAS

Hiligaynon - - Salaysay -

BISAN nga madamo ang nahadlok nga magkaon sang itlog bangod kuno nga ini nagapataas sang cholesterol, pero sa mga pagtuon sang British Medical Journal may mga ebidensya nga ang hustohan lang nga pagkaon sang itlog wala nagaapekto sa balatian sang tagipusuon ukon stroke. Inang ginasiling nga moderate egg consumption lang.

Ari ang lima ka mga rason kon ngaa may kaayuhan man nga makuha sa pagkaon sang itlog:

Ang itlog maayo sa mga nagabusong nga iloy. Ngaa? Sanglit ang itlog napun-an sang choline isa ka B vitamin nga kinahanglan sang lapsag nga kinahanglan sa pagdebelop sang utok. Ang choline supplementation may kaangtanan man sa manubo nga risgo sang mental disorders sa mga lapsag, subong man nagapanubo sang risgo sa Down syndrome dysfunction kag dementia.

Ang itlog nagabulig sa inyo pagkagutom kon kagab-ihon. Ang pagkaon sang isa ka high-protein breakfast nagabulig nga indi magbatyag sang pagkagutom sa gab-i, suno sa isa ka pagtuon sang 2013. Ang high quality protein nga ara sa itlog nagapabatyag sang pagkabusog sa tawo, nga magadugay sa bilog nga adlaw, gani indi na maghingamo sa pagpamahaw ukon night snack kon gab-i. Gani, kon ikaw luyag nga magpaiban sang timbang kag daw indi mo makuha ang pagkaluyag mo sa pagkaon sang mga chips ukon mga matam-is makaligad ang alas siete sa gab-i, ang pagkaon sang itlog sa aga amo ang sabat.

Ang itlog nagaimprobar sang inyo reflexes. Sa isa ka 2014 nga pagtuon natukiban nga ang tyrosine, isa ka amino acid nga masalapuan sa itlog, nagabulig sa tawo nga magpagsik. Ini mas maayo sangsa paggamit sang placebo. Natukiban sang mga researchers nga ang epekto sang tyrosine makabulig sa pagpakalma ukon pagpapagsik sa panghulag kag ini maayo kon ikaw nagamaneho.

Ang itlog mahimo makabulig agod mapanubo ang risgo sang cancer. Ang antioxidants sa itlog mahimo makabulig sa pagpanubo sang risgo sa cancer kag heart disease, ang duha ka major killers sa United States, suno sa isa ka pagtuon sang 2011. Bisan nga ang pagluto sang itlog nagaiban sing katunga sang kadamuon sang antioxidants sini, ang nabilin nga katunga mahimo makatumbas sa antioxidants nga masalapuan sa mansanas, suno sa mga researchers.

Ang itlog mahimo man makapanubo sang blood pressure. Ang protina sa itlog mahimo makabulig sa pagpanubo sang blood pressure paagi sa pag-akto sa lawas nga kapareho sa isa ka ACE (angiotensinconverting-enzyme) inhibitor, isa ka sahi sang hypertension medication, suno sa isa ka 2009 nga pagtuon. Sa pagnubo sang risgo sa high blood pressure maganubo man ang risgo sa heart disease kag ini dugang na nga benepisyo!

Tandaan nga indi man kinahanglan nga limitahan mo ang pagkaon sang itlog sa pamahaw kon aga. Magbalon sang itlog kon ikaw mapasakop sa isa ka karera. Ukon ini ang imo kaunon sa panyaga, ukon bisan sa panyapon, diin mahimo lakutan sang spinach, onions kag broccoli agod makahimo sang amazing frittata.

Pat-uron lang nga hustohan lang ukon indi sobra ang pagkaon mo sang animal protein kada adlaw. Sa isa ka March 2014 nga pagtuon, nagapakita nga ang protein gikan sa karne nagapadugang sang mortality sa mga hamtong nga wala pa 65 ang edad. Pero wala ini nagakahulogan nga indi na magkaon sang animal protein pareho sang itlog. Nagakahulogan lang ini nga ang pagkaon sang itlog dunganan man sang balanse nga dieta nga may mga prutas, utan, whole grains, legumes, kag protein sources gikan sa tanom. (by Kristin Kirkpatrick, R.D. Yahoo News)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.