AGRIKULTORA

Hiligaynon - - Agrikultora -

estudyante sa baylo sang mga sitserya nga junk foods. Kon kis-a, nagaorder man ang Department of Social Welfare and Development para sa pagkaon nga ginahatag sa mga tao nga ara sa evacuation center nga mga biktima sang kalamidad kag kakahasan pareho sang natabu sa Marawi.

Sa pagkamatuod, ang ginahimo ni Sandy gamay lang kon ikumparar sa ginakinahanglan sang bug-os nga pungsod. Pero mahimo nga ini ang sugdan sang madamo pa nga mga proyekto pareho sini nga ilansar sa nakalainlain nga mga lugar sang aton pungsod.

Bilang katapo sang Natural Farmers Institute of the Philippines, nagalaom si Sandy nga labi nga mapadasig ang pagsuporta sang mga tao sa iya adbokasiya sanglit bagay ini sa katuyoan sang NFIP. Sa pagkamatuod, nagaplano na karon ang NFIP nga maghiwat sang Natural Farming Summit sa maabot nga tuig 2019. Ang kahiwatan nga ini mahimo nga magbukas sang oportunidad agod maglapnag ang ginahimo karon ni Sandy. Si Sandy Montano nga nagapakita sang isa ka puyo sang Tropica vegetable flour.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.