AGRIKULTORA

Hiligaynon - - Agrikultora -

Sarimanok. Talakayon diri ang nahanungod sa mga problema nga sa kinaandan maagyan sang mga nagasagod sang pato pareho sang “genetics” ukon inang kalidad sang breed sang pato, husto nga paghimo sang kulongan, pagpabilin sang husto nga kabug-at, paglikaw sa mga balatian pareho sang bird flu, pagtatap sang mga pisu kag iban pa nga aspeto sang

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.