OooOOOooo

Hiligaynon - - Agrikultora -

ANG balatian nga TB masyado ka ordinaryo diri sa aton pungsod. Ano ang aton buhaton agod kita nga wala TB indi sini malatnan?

Ang mga may maayo sang lawas nga tao indi madali malatnan sang TB. Agod indi malatnan sini nga balatian, stay healthy. Pero ari ang mga panugyan agod indi malatnan:

Likawan ang maghaklu sang TB bacteria sa dupla ukon plemas sang may TB. Apang ang malain kay madamo ang may TB nga bisan diin lang manupla kag amo gid sini ang madali manglaton sa wala balatian.

Ang may TB nga nagaubo kag wala nagapanabon sang iya baba, makapanglaton man sa iban. Magtabon sang imo guya agod indi mo mahaklu ang TB bacteria sang balatianon.

Apang indi ka magpalibog sa sini nga bagay. Kon may BCG vaccination ka sang diutay pa ikaw, maamligan ka sini. Ang BCG immunization para sa TB. Gani indi ka magpalibog.—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.