OooOOOooo

Hiligaynon - - Sa Aton Puloy-an -

May anak ka nga pirme lang nagakitkit sang iya kuko? Bantayi nga indi inI magpadayon. Ngaa? Ang pagkitkit sang kuko makahalit sang ngipon. Ang padulongan sini amo ang tooth wear, root problem, trauma sa ngislo kag ang paglapta sang skin infection sa baba. Gani buligi ang imo anak nga mauntat ang iya pagkitkit sang iya kuko.

KALABANAN sang mga tin-edyer nagakinahanglan sang masobra ukon makulang sa 9 ka oras nga tulog sa kada gab-i agod mapabilin nga mapagsik kag alerto ang panghunahona. Ang typical teenager makatulog sing 7 ka oras sa tasa kagab-i, samtang may 75% sang mga teenager nga nagatulog lang 6 kag tunga sa oras kon gab-i. Ang mga high school students nga nagakuha sang A’s kag B’s nagatulog sing maaga pa kon week-ends samtang ang nagakuha sang B’s kag F’s amo atong mga teenager nga maluyagon magpulaw.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.