MGA KAAYUHAN SA PAG-EHERSISYO

Hiligaynon - - Salaysay -

APRUBADO na nga ang pag-ehersisyo makapaayo sang lawas kag subong man makapalawig sang kabuhi. May bag-o nga pagpanalawsaw nga nagpakita sang mabakod nga ebidensya nga ang regular nga pag-ehersisyo nagabulig sa pagamlig sa mga kababaehan agod makalikaw sa breast cancer. Ang pagpanalawsaw nga ginhimo sa Norway nakatukib nga ang mga babae nga nagaehersisyo sing bisan apat lang ka oras sa tagsa ka semana, may one third nga kanubuon sang posibilidad nga magmasakit sang cancer sa dughan.

Ang regular nga pag-ehersisyo may madamo nga napamatud-an na nga mga kaayuhan. Pareho abi sang proteksyon batok sa heart diseases, stroke, diabetes kag gabok nga tul-an. Apang madamo pa ang indi magpati nga ang pag-ehersisyo sang regular makapangamlig gid man sa kababaehan batok sa breast cancer.

Ining’ ulihi nga pagpanalawsaw ginaduhadohaan pa sang madamo. Kay siling nila, ining mga babae nga nagaehersisyo sing regular, may iban pa man nga healthy habits. Gani indi gid kuno mabasehan lang ang regular nga pag-ehersisyo nga amo gid ang nagatapna sang cancer.

Apang ang mga mananalawsaw nagapangapin gid nga nakalambot isa ka dosena nga pagtuon ang nakatukib nga may kaangtanan gid ang regular exercise sa proteksyon batok sa cancer sang dughan. Ang ulihi nga pagtukib nga ginhimo ni Inger Thune kag sang iya mga kaupod sa University of Tromso kag nabantala pa sa Journal of Medicine, nagpakita gid sang pamatuod nga ang regular exercise makapangamlig sa mga kababaehan sa sini nga sahi sang cancer.

Ang pagtuon nagsunod sa 25,624 ka mga babae nga nagsabat sa mga pamangkot bahin sa ila mga kalingawan kag trabaho. Pagligad sang average nga 14 years, 351 sadtong mga babae ang tinuboan sang breasr cancer. Ang mga pagpanalawsaw nakatukib nga pagkatapos nila matun-an ang body weight, pregnancy histories kag iban pa nga mga factors, ila napamatud-an nga ang mga babae nga nagaehersisyo sing regular, may pila lang nga may breast cancer. Ang epekto sang pag-ehersisyo masyado gid ka malahalon sa mga babae, antes ukon pagkatapos sang ila pre-menopause. Siling sang mga mananalawsaw, ang pag-ehersisyo nagatapna sang obesity nga ginapasibangdan nga ginatunaan sang breast cancer.—O

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.