Kapalaran

Hiligaynon - - Salaysay -

– Balibari ang abyan kon indi mo gid gusto mag-upod bisan nagapamilit pa sia. Indi pagpilita ang kaugalingon sa pag-upod kay man tama pa sa imo kasaku sa iban nga mga katungdanan mo sa kabuhi. Prangkaha sia kag indi magdalidali upod tungod lang napilitan ka kay abyan mo sia. Ano pa ang pag-abyanay ninyo kon sia man lang gali pirme ang masunod? Wala sang abyan nga indi makahibalo maghangop.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.