Bakit Mahalagang Maging Simple?

Liwayway - - Mga Nilalaman - Marilyn C. Arayata

PARAMI nang parami ang mga taong mainipin at mahilig sa mga magaganda at nakaaaliw na mga bagay. Dahil ba ito sa matinding epekto ng mass media, sa mga magulang na ibinibigay ang bawat maibigan ng mga anak, o dahil sa parehong kadahilanan? Wala na yatang napapanood o naririnig na nagsasabing maging simple o magsakripisyo. Halos lahat ay nagsasabing bumili na, magpasarap pa, at kunin ang gusto agad-agad.

Nagtataka pa ba tayo kung bakit iilan na lamang ang marunong maghintay at magpasensiya? Ilan na lamang ang nagsisikap magtiis muna para sa isang bagay na mas mahalaga – halimbawa, mas madalang na pagkain sa labas para makaipon ng para sa isang proyekto at pagbabawas ng oras sa panonood ng TV at paggamit ng gadget para sa dagdag na oras sa pagaaral?

Maraming tao ang wala nang disiplina sa pag-iipon at sa pagsasakripisyo para sa isang bagay na mahalaga. Ilan na lang ba ang may gustong maghintay at magsakripisyo para sa isang adhikain? Gusto ng karamihan ay kung ano na lang ang mabilis at komportable.

Para bang hindi na nauubos ang “well-deserved treats” at mga bagay o pasyalan na maaaring i-enjoy at pagkagastahan. Totoo namang nakaka-excite ang mga bagong bagay at lugar, pero kapag lumipas na ang emosyon, maghahanap na naman ang tao ng panibagong experience. Hindi nauubos ang mga bagay na maaaring i-enjoy, pero ang budget ay limitado lang naman.

Pinakamainam pa rin ang maging simple at matutuhang magkaroon ng limit sa pagbili ng mga bagay na maibigan. Kung ang isang bata ay lumaking nasanay na nakukuha ang lahat ng magustuhan, pagkain, laruan, at mga gamit na mamahalin, ano ang mangyayari kung magkasakit at mawalan ng hanapbuhay ang kanyang magulang? Sa mga anak ng OFW, paano kung tapos na ang kontrata at hindi na makapaghanapbuhay ang magulang?

May epekto pa ba kung tuturuan ang mga anak na magtipid at maging simple kung kailan malalaki na sila at nasanay na inaasikaso ng mga magulang ang mga pangangailangan at maging ang mga luho? Ang pagbabago ay hindi lamang mahirap. Hindi rin ito nagagawa sa isang iglap! Isa ang spending

habits sa mga bagay na hindi madaling baguhin. Mapapalad ang mga taong kayang kontrolin ang pagkagusto sa mga bagay na materyal. Mapapalad ang mga taong hindi madaling maimpluwensiyahan ng mass media, ng mga kasamahan at kapitbahay. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang bagay na dapat matutuhan sa pagkabata at tiyak na pakikinabangan habang buhay.

Larawang mula sa Google

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.