Sino Nga Ba Ang Mas Madaling Magselos?

Liwayway - - Mga Nilalaman - Fernando B. Sanchez

SINASABING ang selos o panibugho ay isang damdamin na bumubukal sa puso’t isipan ng karaniwang tao. Wala itong sinisino: matanda o bata, lalaki o babae, mayaman o mahirap, edukado o mangmang. At marami ang nagsasabi na ito’y kabiyak ng pag-ibig, na kung wala ito’y walang pag-ibig na nananahanan sa puso para sa minamahal, asawa man iyon o katipan, kapatid o kaibigan. Totoo kaya ito?

Kung tutuusin, bahagi na yata ng pagkatao ng tao ang selos o panibugho sa kanyang puso o ng makalupa niyang damdamin. Mula pa noong unang panahon, mula nang lalangin ni Yahweh ang tao sa daigdig, maaaninag na ang pagkakaroon ng selos ng mga nilalang. Tipikal na ito sa ilang karakter ng Bibliya tulad nina Abel at Cain, Sara at Hagar, na mga asawa ni Abraham, maging ang mga diyus-diyusan ng uniberso tulad nina Enlil at Enki, mga anak ng diyus-diyusang Anu, na di na natigil ang bangayan at selos sa bawat isa. Ang totoo, maging ang Diyos, o si Yahweh, ayon na rin sa Bibliya, ay nagpahayag din ng pagiging seloso (Exodo 20: 55) ngunit ibang klase nga lamang, at kaiba sa selos na nararamdaman ng karaniwang tao, ano man ang lahing pinagmulan nito.`

Aminin man natin o hindi, laging masama ang ibinubunga ng pagseselos o paninibugho ng isang tao sa kanyang kapuwa. Hitik ang dahon ng kasaysayan, sa print, broadcast, tv, at social

media ng mga di kanais-nais na karanasan o pangyayari sa buhay ng tao sa buong sanlibutan- na ang puno’t dulo ng mga ito’y ang matinding selos, ma-lalaki o ma-babae, matanda man o bata. Ang siste, may mga indikasyon na higit ang pagiging selosa ng mga babae na may angking woman’s instinct kaysa sa mga lalaki. Kumbaga, mas matalas ang kanilang pandama o pakiramdam, pang-amoy, ang kanilang sensual perception? Ngunit sinasabi ng mga pag-aaral na mas marahas ang mga lalaking sinasapian ng pagseselos kaysa babae. Umuusbong tuloy ang katanungang, “Sino ba ang mas madaling magselos - ang lalaki ba o babae? Sino naman kaya sa pagitan ng matanda at bata-bata ang mas madali o grabeng magselos?

Kung pag-uukulan natin ng pansin ang sinasabi ng mga eksperto sa larangan ng psychology at psychiatry, medicine at

anthropology, halos magkapantay lamang ang antas ng pagseselos ng lalaki at babae. Sa punto naman kung alin ang mas madali o grabeng magselos sa pagitan ng matatanda at bata, ipinahihiwatig ng mga pag-aaral na mas madali at grabeng magselos ang mga matatanda kaysa mga bata-batang may karelasyon. Bakit kaya?

Sa tingin ng marami, mas selosa ang mga matatanda, lalo na ang mga babae, dahil sa kanilang nagbabagong kaanyuhang pisikal na ano man ang kanilang gawin ay di na maiiwasan ang pagkupas ng kanilang ganda at kasariwaan. Ang mga lalaki, sa ibang banda, na naghahanap ng ‘sariwang damo’ ay di nawawalan ng pang-

akit, lalo na kung siya’y mapera o mayaman.

Alam ito ng babae, na bagama’t mayroon siyang potensiyal na gayahin ang ginagawang pangangaliwa o pagsampa sa kabilang bakod ng lalaki, nagsasawa rin sa huli ang bagong ‘lover’ nito at siya’y higit na madedehado sa dahilang di pa rin siya makakawala sa pagiging ‘patriarchal’ o ‘machismo’ ng ating lipunan hanggang sa kasalukuyan. Kumbaga, magiging talunan siya.

Paano nga ba maiiwasan ang pagseselos ng babae o ng lalaki? Muli, kung iisipin ang pagseselos ay bunga lamang ng liko, negatibong pag-iisip at

value system ng kinauukulan, ang magiging lunas niyong ay ang positibong pananaw o paniniwala at panuntunan sa buhay ng magkatipan o magasawa. Marahil mahirap gawin ito sa una ngunit kailangang pairalin ng magkarelasyon o magkapartner ang ibayong pang-unawa, pagtitiwala at pagpaparaya. Kung may basehan man ang pagseselos, kung totoo man ang hinalang may napupusuang iba si mahal, kausapin nang maayos, di dapat magpatangay sa silakbo ng damdamin. Baka nabubulagan lamang, baka di naman totoo ang hinala o sapantaha. Kung ayaw mong may kahati sa pagmamahal ng minamahal, pamiliin siya sa pagitan mo at ng third party. At sikaping tanggapin ang katotohanan, ang kahihinatnan ng kapasiyahang iyon ng karelasyon. Maging matatag sa pag-iisip na di lang naman ikaw ang nagiging biktima. Walang nakakapalit sa pagsunod sa tamang panuntunang itinakda ng Diyos- ‘one-man, one-woman policy’ na magdudulot ng wagas at tunay na pagmamahalan ng magsing-irog.

Sa ngayon, marami na ang naghihiwalay na mag-asawa, ang mga single parent, mababae o ma-lalaki, sa ating bansa at sa buong daigdig. Ang mahalaga’y tahimik at payapa kang namumuhay, wala kang pinagseselosan, wala kang kaaway. Kasangga mo pa ang iyong mga magulang, kapatid o kamag-anak, higit sa lahat, kasama’t kapanalig mo ang Diyos, ang batis ng tunay na kaligayahan!

Mga larawang mula sa Google

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.