Pagsasaalang-alang Sa Kaligtasan...

Liwayway - - Mga Nilalaman - Marilyn C. Arayata

ALINSUNOD sa Presidential Proclamation No. 1307 (nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Hunyo 21, 2007), ang National Safe Kids Week ay ginugunita tuwing ikatlong linggo ng Hunyo. Layunin nito na tugunan ang mga isyung tulad ng road

traffic injuries, pagkalunod, pagkahulog, pagkapaso, pagkalason, at iba pang uri ng

injuries sa mga bata. Isa itong mahalagang proklamasyon. Dahil sa kanilang murang edad at kawalan ng sapat na kaalaman sa maraming bagay, ang mga bata ay kabilang sa mga miyembro ng lipunan na

prone sa mga aksidente. Sa buong mundo, aktibo ang organisasyong Safe Kids Worldwide sa pagtulong sa mga pamilya at komunidad na mapangalagaan ang mga bata sa injuries. Ayon sa nasabing organisasyon, ang preventable injuries ang pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata sa United States. Sa datos ng World Health Organization (WHO) 2,000 bata ang namamatay taontaon dahil sa accidental injuries (as of 2008). Nakalulungkot ito sapagkat ang mga sanhi ng pagkamatay ay maaari namang maiwasan.

Sa isang lecture ni Dr. Ramon Arcadio sinasabing mas maraming injuries ang mga batang galing sa mga pamilya na maliit ang kita at doon sa mga under stress tulad ng paghihiwalay ng mga magulang at pagkakasakit ng isang magulang. Kabilang sa mga sinasabing

preventable injuries ng mga batang Pilipino ang pagkahulog at pagkakaroon ng kagat ng aso. Bagama’t ang nasabing lecture ay ibinigay ilang taon na ang nakararaan, madaling maunawaan na ang aspektong pinansiyal at ang availability ng magulang ay napakahalagang mga bagay na nakakaapekto sa kaligtasan ng mga bata. Dagdag na pag-iingat ang kailangan ng mga nakatatanda at hindi puwedeng malingat sa pagbabantay ng mga bata kahit ilang minuto.

Para sa mga magulang, taga-alaga, at guro, paano mapapangalagaan ang kaligtasan ng mga bata sa bahay, sa

playground, sa paaralan, sa pribadong sasakyan, school bus, simbahan, swimming pool, shopping mall, mga tawiran, at iba pang lugar? Paano titiyakin ang kaligtasan ng kanilang tubig, pagkain, at gamot? May paghahanda ba para mapangalagaan sila sa sunog, baha, lindol, at iba pang sakuna? Maraming

injuries ang maiiwasan sa tamang pagpaplano at pag-iingat. Siguraduhing may print out ng mga paalaala, check-list, at importanteng contact numbers, maging ng emergency numbers na mabilis maibibigay sa kung sino man ang magbabantay sa mga bata. Malaki ang maitutulong ng online tips na matatagpuan sa

website ng safekids.org.

Mga larawang mula sa Google

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.