Astrolohiya

Liwayway - - Mga Nilalaman - Ni MADAME SHARONA

Madame Sharona

HAPPY BIRTHDAY: Gumagaling ang sugat ng puso kahit pa sobra ang nararamdamang sakit. Ito mismo ang mararanasan mo na maglalaho ang lahat ng hinanakit mo sa mahal mo.

CANCER (Hun. 21-Hul. 20) Umayon sa kausap. Di panahon para makipagtalo. Makipagkasundo sa katampuhan. Lucky days: Sunday & Tuesday. Lucky nos. 01-29 & 13.

LEO (Hul. 21-Agos. 20) Umiwas sa kasamang maingay. Sagabal iyan sa gawain ngayon. Magmadali lamang kung kinakailangan. Lucky days: Saturday&Friday. Lucky nos. 15-12 & 20.

VIRGO (Agos. 21-Set. 22) Magduda sa alok na magandang negosyo. Huwag padadala sa papuri. Lucky days: Sunday Wednesday. Lucky nos. 25-18 & 30.

LIBRA (Set. 23-Okt. 22) May banta ng tukso kaya lumayo sa may pananagutan na sa buhay. Huwag nang ibimbin ang gawaing kusina. Lucky days: Friday & Monday. Lucky nos. 03-14 & 23.

SCORPIO (Okt. 23-Nob. 22) Huwag nang ungkatin pa dahil ang nakalipas ay nagdaan na. Angkop na panahon para magnegosyo. Lucky days: Thursday & Saturday. Lucky nos. 02-03 & 18.

SAGITTARIUS (Nob. 23-Dis. 20) Maganda ang klima kaya sabayan ito ng ehersisyo. Sagutin ang liham mula sa malayong lugar. Lucky days: Sunday & Tuesday. Lucky nos. 2-3 & 8.

CAPRICORN (Dis. 21-Ene. 19) May pagbabadya ng pagaalab ng dating pag-ibig. Ingatang mawaglit ang pera sa pag mamadali. Lucky days: Monday & Wednesday. Lucky nos. 43-44 & 19.

AQUARIUS (Ene. 20-Peb. 18) Nakakaligtaan ang suliranin sa mata. Magpatingin na. Mag-imbak ng pagkain. Lucky days: Saturday & Monday. Lucky nos. 17-29 & 33.

PISCES (Peb. 19-Mar. 20) Di dapat umasa sa kaibigan kaya maging handa sa magaganap. Aanihin na ang magandang ipinunla. Lucky days: Thursday & Tuesday. Lucky nos. 29-40 & 32.

ARIES (Mar. 21-Abr. 20) Hingin ang tulong na nakaaalam nang mabawasan ang alinlangan. May nagbabanta na maligaw sa patutunguhan. Lucky days: Tuesday & Saturday. Lucky nos. 2-18 & 8.

TAURUS (Abr. 21-Mayo 20) Pawiin ang pangamba. Hingin ang payong espirituwal. Unawain ang nagaalala sa iyo. Lucky days: Wednesday & Friday. Lucky nos. 7-14 & 33.

GEMINI (Mayo 21-Hun. 20) Walang pagkukublihan. Harapin ang katotohanan. Bayaran na ang nakalimutan. Lucky days: Monday & Saturday. Lucky nos. 7-39 & 44.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.