Agrikultura

Liwayway - - Mga Nilalaman -

Zac B. Sarian

NOONG Hunyo 15, naanyayahan kaming dumalo sa pagbubukas ng Corteva EduFarm sa Pura, Tarlac. Naganap doon ang isang Field Day na dinaluhan ng mahigit isang daang magsasaka mula sa Gitnang Luzon at Cagayan Valley.

Ang EduFarm ay isang bagong proyekto ng Corteva Agrisciences, ang bagong kompanya na binuo ng tatlong dibisyong pang-agrikultura ng dalawang malalaking multinational na kompanya. Ang tatlo ay DuPont Pioneer, DuPont Crop Protection at Dow Agrisciences.

Nabuo ang Corteva para mabigyan nang lubos na atensiyon ang pagpapalaganap ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka ng palay at mais. Ang DuPont Pioneer ay kilalangkilala na bilang tagapamahagi ng magagandang barayti ng hybrid na mais at palay. Ang DuPont Crop Protection naman ay espesyalista sa mga kemikal na pansugpo sa mga namiminsala sa mga pananim kagaya ng mga damo, insekto at mga sakit. Iba naman ang kaalaman na iniaambag ng Dow Agrisciences tungkol sa tinatawag na “digital agriculture.”

Sa Field Day ipinakita sa mga dumalo ang mga iba’t ibang klase ng damo na pumipinsala sa mga palayan at kung paano

sugpuin sa pamamagitan ng mga makabagong paraan na gawa ng Corteva. Ipinakilala rin ang mga bagong barayti ng palay na nakapagbibigay ng malaking ani at may kinagigiliwang lasa. Isa sa mga ito ang tinatawag na Delicioso (PHB73) na malambot ang kanin kapag maluto at mataas din ang naibibigay na ani. Kung mahabang butil (long grain) ang gusto, mayroon din silang barayti – ang PHB79. Isa pang nakapagbibigay ng mataas na ani (13 tonelada bawat ektarya) ay ang PHB77 na binansagan ng “Yield Champ”.

HYBRID NA MAIS – Ipinakita rin sa Field Day ang magagandang barayti ng hybrid na mais. Ang pinakabago ay ang P3530YHR na tinatawag na “future hybrid” dahil sa magagandang katangian. Una, mataas ang potensiyal na ani – umaabot sa 14 tonelada kada ektarya. Bukod sa mataas na ani, ang “shelling recovery” ay mataas – 80 porsiyento. Ibig sabihin na kung may 100 kilong bunga, 80 kilo ang makukuhang butil. Mataas ang kalidad ng butil at ang tanim ay matibay sa malalakas na hangin – hindi basta matutumba. Maaari ring itanim na mas malalapit kaysa ibang barayti. Maaaring magtanim ng 75,000 kapuno sa isang ektarya kumpara sa 70,000 sa ibang barayti.

Isa pang magandang barayti ng mais ng Corteva ay ang P3774 na may malalaking bunga at malalaking butil. Umaabot sa 18 hanggang 20 ang hilera ng butil (kernel rows) samantalang ang mga ibang barayti sa merkado ay mayroon lamang 12 hanggang 14 hilera ng butil.

PROTEKSIYON SA MGA

BUTO – May makabagong produkto ng Corteva na kung tawagin ay EarlyShield. Ito ay isang kemikal na ibinabalot sa mga buto (seed

coating) upang ang tutubong punla ay maproteksiyunan sa mapaminsalang sakit at mga insekto. Bukod dito, ang kemikal ay nagpapabulas sa mga pananim.

PREMYADONG

MAGSASAKA – Nakilala rin namin si Felix G. Ancheta ng Cauayan, Isabela na nagtatanim ng binhing mais at palay mula sa Corteva. Noong 2017, nagtanim siya ng P3774YHR sa limang ektarya at nakaani siya ng 12 tonelada bawat ektarya. Dahil sa malaki niyang ani, napanalunan niya ang 2017 National Gawad Saka Award na may cash prize na P250,000. Sa panahon ng tag-araw, nagtatanim siya ng hybrid

rice sa 10 ektarya. Noong nakaraang taon, umani siya ng 9 toneladang palay sa bawat ektarya. Magaling na magsasaka si Felix G. Ancheta.

Kasama sa mga dumalo sa Field Day si James Collins, Jr., COO ng Corteva. Siya ay pangatlo sa nakatayo sa harap. Mahigit na 100 magsasaka mula sa Central Luzon at Cagayan Valley ang dumalo sa Field Day sa Corteva EduFarm sa Pura, Tarlac.

Ipinapakita ni Christian Mallari ang mga mapaminsalang damo sa palayan.

Nakikinig si James Collins, Jr (pangalawa mula sa kanan) sa paliwanag ni Christian Mallari tungkol sa ginagawa nila sa Corteva EduFarm.

Ipinapakita ni Adrian Manza ang mga malalaking bunga ng bago nilang barayti ng mais.

Isa sa magagandang barayti ng mais ng Corteva na maaaring makapagbigay ng aning 14 tonelada bawat ektarya.

Mas malalaki ang butil ng barayti ng Corteva kung ikumpara sa butil ng ibang brayti na nasa merkado ngayon.

Si Felix G. Ancheta ng Cauayan, Isabela. Isa sa matagumpay na nagtatanim ng barayti ng Corteva na dumalo sa Field Day.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.