Palaisipan

Liwayway - - Mga Nilalaman - Jose Marie Gallego

PAHALANG 1 Simula 8 Ibusak 14 Dalian 15 Lango 16 Siyensa 17 Paramount Theater, Pantitik 18 Dinig 19 Lanta 20 Panginoon 21 bawat 22 Dalawa sa Roma 23 Inisyal ni Amanda Page 24 Bistay 26 International Press 28 Kasalukuyan 31 ___ Banos, Laguna 32 Isdang Inuulit ang salita 33 Mutya sa Alamat 34 Adelantado 35 Taban sa kamy 37 The show must Go __ 38 Parte ng mukha 40 Sikat na pamantasan (Ingles pantitik) 41 Distrito sa Maynila 43 Hulapi 44 Uri ng punongkahoy 47 Sining, Ingles 50 Department of tourism 51 Isang unlapi 52 Usok 53 Manipis na sa kagagamit 54 Berde sa Trapiko 55 Gunita 57 Middle East 58 Isang Pantukoy 60 Prutas 61 Natianal Grain Authority 63 Dumi sa mukha 65 Indipendyente 67 Turn Over 68 Umangkin 69 Isara ang bibig 70 tulong 71 Portamoneda 72 Unang president ng Commonwealth Philippines PABABA

1 Moralidad 2 Lalawigan sa Mindanao 3 Isang uri ng manga 4 Nanay 5 Aktor Milby 6 Hulapi 7 Sapantaha 8 Iupo 9 Mahilig Dumepende 10 Muryatiko 11 Isang pantukoy 12 Produksiyon 13 Kagalang galang, ikli 17 Prime Minister 20 Sangkap ng hitso 23 Medel Ng Showbiz 25 Iladlad sa sahig 26 Lalawigan ng hilagang norte 27 Walang buhok 29 Dating ahensya ng sports 30 Nasiraan ng ulo 33 Pitagan pag inulit 36 Sinehan sa Paranaque 39 Imelda Ilanan 42 Diwata 45 Sisidlang Luad 46 Ihahalo 48 Momi ni Ruffa Gutierrez 49 Sagot sa mura 55 Ginagawang Lubid 56 Kirot 59 Idiin 60 Minsan pa 62 Sagot sa 54 Pahalang 63 Idi ng Uganda 64 ____ka: Maduwal 65 Maximum Investment Plan 66 ___ Atihan 68 Mailap na hayop 70 Sabaw ng Sinaing

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.