Palaisipan

1 Higit 2 Mr. Taulava 3 Los Angeles Lakers

Liwayway - - Mga Nilalaman - Jose Marie Gallego

PAHALANG-

1 Lamang-lupa 8 Matrimonyo 13 Bulaklak sa kasal 14 Trece Martirez 15 Busabos 16 Dingas 17 Hawak sa kamay 19 Card sa cellphone 20 Kawangis 21 Bago 22 Kumpara 27 Dating starlet Valdez 28 Temperatura 29 Ipasyal 30 Himok 31 Apelyidong Intsik 32 Nalunok 34 Ipunas 37 Maliit na hipon 38 Ikaigi 39 Misis 40 Ekspresyon ng paghanga 41 Gigi N. Garcia 42 Unlaping pamilang 44 Inilay 45 Klaseng prutas 47 Takdang panahon 48 Takas 49 Tatay 50 Dumaloy 51 Yugto sa karera 52 Pagsasalita ng malakas 53 Artipisyal na liwanag 58 Baga 60 Huning paniki 61 Dakilang lumpo 62 Init ng panahon 63 Kubyertos

PABABA

4 Tawag sa anak na babae 5 Dating ahensiya sa sports (Ingles, pantitik) 6 Norwich; pinaikli 7 Beauty Queen Munoz 8 Tayong dalawa 9 Mr. Tantay 10 Aamuyin 11 Rason 12 Bitak 14 Plaster 17 Tukod 18 Irish Republican Army 22 Kilos 23 Asal 24 Aamuyin 25 Intindi 26 Bihira 28 Inistorbo 31 Bayan sa Pampanga 33 Apelyidong Intsik 34 Pilay 35 Iwasto 36 Patungan ng palayok 38 Isilid 42 Leksiyon 43 Deposito 45 Darang 46 Pamimitak ng araw 47 Pantig ng Norma 50 Mundo 53 Leah A. Navarro 54 Laman lupa 55 Aktor Lucero 56 Pansin 57 Tawag-guro 59 Philippine Army 61 Nota sa musika

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.