Palaisipan

Liwayway - - Mga Nilalaman - Jose Marie Gallego

PAHALANG 1 Bayan sa Ilocos 6 Sulsol o Udyok 10 Pipi 14 Memorya 15 Aktres Avila 16 Lisya 17 Datu 18 Kulay Uling 19 Leksyon 20 Iparte 21 Niligis 23 Wednesday 24 Zero, Pabalbal 26 Luman Damit, (Ingles) 28 Panunudyo 29 Parental Guidance 31 Kalansay 33 Biyuleta, binaligtad 35 Pilipino, daglat 36 Mall sa Cubao 37 Hati 39 Gunita pag inulit 40 Sagot sa Mura 42 Daang hindi pantay (x2) 43 Salok 44 Simbulo ng Silver 45 Hudyat sa Pinto 47 Honorable, daglat 49 Kunat 51 Style ni Andrew I 54 Saudi ___ 56 Alpabeto 58 Poot 59 Mga titik sa musika 62 Linamnam 63 Mabutong Prutas 64 Hollywood Actor West 65 Moog sa Texas 66 Benda 67 Korporal 68 Ex-matinee idol na Dondon 1 Hangal 2 Init 3 SIba 4 Nagtitinda ng Alahas 5 Ottawa ang Kapital 6 Surrin 7 Philippine Institute of Technology 8 ____ Atihan 9 Pagbibigay dangal 10 Humugis 11Palayaw ng Babae 12 Banas 13 Panglasa 22 Kapos 24 Koton 25 Kasunod ng kidlat 27 Dating Ahensiya sa Sports (Ingles, Pantitik) 28 Walang alinlangan 29 Puwersado 30 Panapin ng Boxer 31 Bahagi ng Mukha 32 Unlaping Pamilang 34 Palakad-lakad 35 Wasiwas 38 Sikat na singer 41 Isang uri ng lamanlupa 43 Iniisip 45 Memorya 46 Duwende 48 Kunan ng Oras 49 Talo 50 Mabait 52 Pulis 53 Barko 54 Singaw 55 Biyahe 57 LArong Ahedres 60 Tula 61 Tabulation, daglat

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.