Mga Bituin Sa Tubig (34)

Liwayway - - Mga Nilalaman - Efren Abueg

N(IKA-34 NA LABAS)

AHALATA ni Armand na natigilan si Virmin sa pagpasok nila sa bahay. Makailang hakbang lamang, parang naupos itong kandila. “Armand!” nasambit nito. Parang may pawis agad sa mukha ni Virmin. Payakap niyang inalalayan ito . “Dito ka muna sa sopa…” Iniupo ni Armand ang dalaga sa dako ng sopa na may patungan ng braso para walang panganib na dumausdos ito at mahulog sa lapag.

Noon niya narinig ang nagmamadaling mga hakbang na papalapit sa kanila mula sa dako ng kumedor. “’Nong nangyari?” Si Normi ang nabalingan niya. “Nanghina, water, please,” nasabi Armand. Humangos si Normi pabalik sa kumedor. May hawak na itong isang basong tubig nang bumalik, saka idinaiti ang labi

niyon sa bibig ni Virmin. Lumagok agad ng tubig si Virmin. “Ano nga’ng nangyari?” usisa uli ni Normi. “Sumama ang katawan,” sagot ni Armand. “Si Zaida?” “Naidlip …gisingin ko siya. Kailangang makapahinga si Ms. Virmin sa bedroom niya.”

Ms. Virmin. Malalaman pa ni Normi ang tunay na relasyon nito sa ikinuha nito ng tubig, naisip ni Armand.

“Dito muna natin siya sandali…” Inoobserbahan ni Armand ang si Virmin. Hindi na halata ang pawis nito sa mukha. “May nangyari ba?” Nangulit si Normi. Matamlay na ngumiti si Virmin.

“Nothing to worry about, Normi…just some tightness in my stomach!”

“Ganoon? I will look for antacid in your medicine cabinet …” “Thanks, but with a sip of water, I feel comfortable now!”

Pinaino muli ng tubig ni Normi si Virmin. Saka tumindig na hawak ang baso ng tubig, maliksing gumawi sa kumedor. “Armand, it’s difficult for me to break the news to them. I am

afraid...” sabi ng dalagang negosyante. Naisip ni Armand na hindi napag-usapan kanginang nasa sasakyan sila kung paano sasabihin sa dalawang kabataang dalaga ang resulta ng DNA test. “Are we not the only ones excited to tell them the truth?”

idinugtong pa ni Virmin.

Pag-aalala ang dahilan ng pagsama ng pakiramdam ni Virmin. Nangamba nga ito. Paano nga naman kung mabigla ang magkapatid sa kanilang sasabihin?

“Oo, kumporme ako sa iyo. We should think of their reactions with what we thought all along!”

Kailangang makapagplano sila niVirmin. Nagseselos dito si Zaida bunga marahil ng matagal nang nakikita nitong mabuting relasyon nila ng dalawang negosyante. Kailangan din na makagawa sila ng paraan ni Sig na mapalapit dito ang kalooban ng kabataang dalaga.

Bumalik si Normi. Sinabing nagpapaluto na ito ng soup sa kasambahay na nasa kusina noon.

“So nice of you, Normi, salamat.” Bigay na ang ngiti ni Virmin

kay Normi. Binalingan ito ni Armand. “Tulungan kitang ipanhik si Ms. Virmin hanggang sa may

bedroom niya. Ako na lang ang magpapasunod ng soup sa kasambahay pagpanaog ko.”

Nanlalata pasi Virmin kaya mahigpit itong napakapit sa braso ni Armand nang tumayo. Parang gusto pang yumakap sa kaniya nang simulang ipanhik nila ni Normi sa ikalawang palapag. “I will call you up tomorrow. By then, up and about na se-guro akow.” Halatang malambing ang pagunita ni Virmin. Napangiti si Armand sa pagaril na bigkas ni Virmin. Naisip niya si Police Director General Hernandez. May pinaghahandaan na siya.

Hindi nahalata ni Normi ang pagpisil ni Virmin sa kaniyang brasobago niya pinabayaang mag-isang ipasok ito sa bedroom.

SI Direktor Pancho pa ang tumawag sa kanila ni Sig. Inanyayahan sila sa isang kilalang restawran sa Macapagal Boulevard. Napansin ni Armand na apat ang nakahandang set ng dining ware sa mesa ng function room na iyon. Hindi naman siya makapagtanong dahil ngayon lamang sila nagkaharap ng

director. “Sorry, Director Pancho, sa hindi ko pagpasyal sa opisina n’yo. Inabutan na kami ng mabilis na development sa hawak naming kaso!” Tumango-tango ang opisyal na parang handa kung ano man

ang kanilang sasabihin.

“Naintindihan kita, Senior Police Superintendent Abejas. Kung magagawa ng PNP na malutas ang kasong hawak n’yo nang di kayo hihingi pa ng assistance sa ibang ahensiya, well and good. We maintain the independence of our respective agency.” “You are right, Director Pancho… sa pagpapahiram n’yo sa amin kay Atty. Seprida, malaking tulong na iyon sa amin.” At sinundan agad ni Armand ng pasasalamat uli sa director. “Alam din namin na sa exposure niya sa mga ginagawa ng PNP, you expect us to help build more self-confidence in him by doing with us investigative work in our own way!”

Magalang naming nakatuon ang pansin ni Sig kay Direktor Pancho habang umuusok sa harapan nila ang egg yoke soup na inihain ng isang waiter.

Bigay-todo naman ang ngiting ipinalit ng director sa sinabi ni Armand.

“O, Seprida, okey na ba’ang confidence natin sa sarili, gaya ng sabi ng immediate superior mo ngayon?” Walang gatol ang sagot ni Sig na ikinatuwa ni Armand. “Sir, nakita n’yo naman ang timeline ng mga datos na inilinya ko sa aking mga report na ipinadala ko sa inyo. Palagay ko’y natulungan ko si Senior Police Superintendent Abeza na mabuo ang aming mga estratehiya sa pagkilos para maiwasan ang bulilyaso sa mga operation namin!”

“Magaling!” Tumango-tango ang director at bumaling uli kay Armand. “E, saan pa kayang aspekto kailangan ang improvement ng kabataang ito?” Nasilip agad ni Armand ang pagiging “koboy” ni Director Pancho sa ipinahiwatig sa kaniya.

“Sir, iisa na lang ang pinoproblema ko sa kaniya… kailangan ko pa siyang tulungan sa pagporma sa chicks na prospect niya ngayon, Direktor!”

“Ha? Malaki pa ang trabaho mo, Abeza!”

“Sir…least priority ko naman ‘yon!” protesta ni Sig.

Umiling si Direktor Pancho. “Basta kailangan ang lakas ng loob,

lahat first priority, Seprida!” “Yes, Sir…” At deretsong tumingin sa opisyal si Sig. “Reremedyuhan ko, Sir!”

Napahalakhak, sumenyas, saka kumutsara na ang opisyal ng mainit pang egg yoke soup.

Mayamaya, namangha si Armand nang may lumapit sa kanilang mesa na isang matangkad na lalaki, mahigit pitumpung taong gulang sa tantiya niya at may tikas pa rin ang katawang tila hinubog sa gym.

“O, join us. Magtanggol!” Tumayo si Direktor Pancho at hinila nito ang isang upuan palabas ng ilalim ng mesa.

Tumindig din sina Armand at Sig at nakipagkamay rin sa dumating pagkaraang ipakilala sila ng opisyal. Ang pagdating ng lalaki ang paliwanag sa dagdag na dinner set sa kanilang mesa.

“By the way, si Mr. Magtanggol Azarin ang dating star reporter ng Daily Times. Pa-casino-casino na lang siya dito sa atin, Macao at Kuala Lumpur. Of course, sponsor ahat ‘yon ng mga kaibigan niyang local tycoons!”

Nagunita niya ang isang item sa peryodiko tungkol sa espekulasyong may kasama si Marcelo Arago nang lumabas mula sa casino nang maagang madaling-araw.

“Mga hijos, career official si Director. Malaki ang kabataan niya sa akin, pero hanga ako sa kaniya. Kaya gumiginda siya sa mga casino sa atin at sa ibang kalapit na mga bansa, naglalaro siya hindi para manalo. May mga kaso siyang nilulutas: paglulustay ng pera ng iba, pagtatakip sa mga tagong yaman o may sinusubaybayang mga racketeer!”

Magaan na tinampal sa braso ni Direktor Pancho ang

(Sundan sa kabila)

Mangyari kaya ang nasa imahinasyon ni Armand na pagtanggap ng magkapatid na Zaida at Normi tungkol sa kinalabasan ng DNA test?

“Zaida, Normi…may wisyo na kayo para magdesisyon kung tanggap ninyo o hindi ang kinalabasan ng DNA test.”

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.