Math Puzzle

Liwayway - - News - Ni ROSEMARIE ADAYA

Rosemarie Adaya

Isulat ang numero 1 hanggang 16 sa mga bakanteng kahon. Ang total ay kailangang tumugma sa sagot sa bawat hilera.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.