Agrikultura

Liwayway - - Mga Nilalaman - Zac B. Sarian

SA mga pagtitipon kagaya ng Agribiz Kapihan at Agrilink Trade Show tayo nakakikilala ng nakatutuwang kababayan natin na nasa larangan ng agrikultura. Kagaya ng tatlong magkakapatid mula sa Bacolor, Pampanga na mahigit lamang sa 30 anyos ang kanilang edad pero napakalaki na ang kanilang proyekto.

Ang tatlong magkakapatid ay sina Raymond, Robert at Brian Chua na nag-aalaga ng 80,000 na pugo breeders. Ibig sabihin, ang kanilang inaalagaan ay pinaiitlog para pinapipisa ang mga itlog. Alam ba ninyo kung ilang sisiw ang napapipisa nila sa isang araw?

Umaabot sa 20,000 na sisiw sa isang araw. Pero ang 10,000 lamang ang pinakikinabangan nila. Ito ang mga babaeng sisiw na ibinebenta sa halagang P7 bawat isang day-old na sisiw. Ang 10,000 na lalaki ay itinatapon na lamang o kinukuha ng ibang tao na iniluluto at ipinapakain sa ibang hayop, kagaya ng baboy.

Napakalaki ang negosyo nila at malaki rin ang pakinabang. Hindi problema ang pagbebentahan nila ng mga sisiw. Sa katunayan, kung gusto ninyong mag-order ngayon (Oktubre 13, 2018), maisisilbi nila ito sa Disyembre pa. Ganoon katagal ang pag-aantay. Marami raw ang nag-aalaga ng pugo sa Nueva Ecija, Tarlac at Pampanga na sinusuplayan nila ng sisiw.

Hindi lamang sila kumikita sa sisiw. Sila rin ang nagsusuplay ng patuka na may taglay na mataas na protina. At sila rin ang bumibili ng itlog ng pugo na inaalagaan ng mga bumibili ng sisiw sa kanila. Siyempre, mayroon ding kita sa patuka na isinusuplay nila at ang mga itlog na inaangkat nila. Karaniwan daw na 500,000 na itlog ang nabibili nila sa mga nag-aalaga sa isang araw lamang, at naibebenta nila lahat ang mga ito. Nakatutuwa, di ba?

Nakilala namin ang magkakapatid sa Agribiz Kapihan noong Oktubre 13 sa Harbest Events Center sa Taytay, Rizal.

MAG-ASAWANG TAGA-ZAMBALES- Iba naman ang dalawang interesanteng mag-asawa na nakilala namin sa Agrilink Trade Show noong Oktubre 4, 2018. Sila ay sina Gilbert at Rachel Bugia na may-ari ng NW Farm sa Palauig, Zambales. Dating OFW si Gilbert at ang kanyang maybahay naman ay isang empleyado sa isang broadcasting company sa Quezon City.

Noong 2015 naisipan nilang magbitiw sa kanilang trabaho upang ma-develop ang kanilang walong ektaryang farm sa Palauig. At ano ang inaalagaan nila? Sila ay nag-aalaga ngayon ng 500 na baka at 2,000 na kambing. Ang kanilang farm ay itinuturing na subfarm ng isang malaking kompanya na nagpapaalaga sa kanila ng mga baka at kambing. Ang mother company ay ang DV Boer Intenational na may 85 na subfarm sa iba’t ibang dako ng bansa.

Karamihan ang inaalagaan nina Gilbert ay pinaanak. Ang iba naman ay pinatatabang pangkatay. Sila ay tinuruan na mag-alaga ng mga hayop sa pamamagitan ng mga eksperto na nag-training sa kanila. Ang kinikita nila ay ang bahagi nila sa anak ng mga pinaaanak na baka at kambing. Malulusog ang mga alaga nilang hayop. Ang karamihang ipinapakain ay corn silage. Sila mismo ang gumagawa ng silage. Nagpapatanim sila ng mais sa iba’t ibang magsasaka na kanilang ginagawang silage. Ang mga kambing ay pinapakain ng silage ng tatlong beses sa maghapon at dinadagdagan pa ng mga damong kinumpay.

Alam ba ninyo kung gaanong karami ang silage na ipinapakain nila sa isang buwan? Umaabot sa 200 tonelada.

May mga iba pa kaming nakilalang interesante rin. Pero sa mga susunod na lamang na artikulo kasi kulang na ang espasyo.

Ang mga sisiw ng pugo nina Raymond Chua.

(Nakaupo) Sina Robert Chua at Raymond Chua. (Nakatayo) si Brian Chua. Magkakapatid na namamahala sa malaking pugohan.

Si Rachel Bugia at isang Alpaca.

Sina Gilbert at Rachel Bugia sa Agrilink Trade Show.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.