Dis­patcher, arestado dahil sa droga

Palawan Daily News - - Regional - Ni Imee Aus­tria

Isang dis­patcher ng shut­tle van ang arestado sa ik­i­nasang drug oper­a­tion sa bayan ng Roxas ka­hapon, Hu­lyo 15.

Sa pinagsanib na puw­ersa ng Roxas Mu­nic­i­pal Po­lice Sta­tion at Re­gional Mo­bile Force, natiklo ang sus­pek na kini­lalang si Od­die Pa­cunla, 44 anyos at res­i­dente sa na­bang­git na lu­gar.

Sa im­por­masyon na ip­inaabot ng PNP, mga alas singko ng umaga ka­hapon nang magsagawa ng drug oper­a­tion ang mga otori­dad sa sa ba­hay ng sus­pek. Nang mat­a­pos ito ma­bil­han ng as­set, agad itong inaresto.

Nakuha sa sus­pek ang dalawang pakete ng ile­gal na droga at isang li­bong peso na marked money.

Si Pa­cunla ay nasa watch-list ng mga otori­dad kung saan na­ha­harap sa ka­song paglabag ng Repub­lic Act 9165 o Com­pre­hen­sive Dan­ger­ous Drug Act of 2002 ang nasabing sus­pek na ngaun ay nasa kus­tudiya na ito ng mga otori­dad.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.