Ni­nakaw na mo­tor, ini­wan dahil hindi uman­dar; pero plaka, ni­nakaw talaga

Palawan Daily News - - City - By Palawan Daily News

Sapol sa CCTV ang isang lalaki mat­a­pos nito mang­tan­gay ng mo­tor sa Bgy. San Pe­dro up­ang man­akawan ng plate num­ber.

Sa litrato, makik­i­tang isang mo­tor na naka­park sa gilid ng kalsada at isang lalak­ing palakad-lakad sa ka­habaan ng Libis Road, Bgy San Pe­dro.

Sa unang pagkakataon na du­maan ang sus­pek ay pating­intin­gin ito sa pal­i­bot ha­bang pasim­pleng lumalakad. Ilang be­ses pang bu­ma­lik ba­lik ang sus­pek para makum­pir­mang walang tao sa paligid.

“Kung ma­pa­pansin natin ilang be­ses pa­ba­lik ba­lik yung lalake. Sig­uro mga 15min­uto pa nag masid ito bago pasim­pleng tin­u­lak ang mo­tor,” saad ni Mar­lon Arias, Chief Tanod ng Bgy. San Pe­dro.

Dahil sa nai­wan ang susi ng mo­tor­siklo ay agad itong sinakyan ng sus­pek at sin­ubukang paan­darin ang mo­tor­siklo ngu­nit hindi ito uman­dar.

Dahil dito ay tin­u­lak na lamang palayo ng sus­pek ang mo­tor at tu­luyan na itong natan­gay. Kin­au­ma­ga­han ay isang im­por­masyon ang pinarat­ing sa mga Barangay Tanod ng San Pe­dro na may naki­tang aban­don­adong mo­tor sa San Jose.

Ayon sa chief tanod ay maar­ing ang may gawa ng pag­tan­gay ng mo­tor ay isa sa mga grupong nan­gun­guha ng plaka up­ang gamitin sa kani­lang mga mo­dus.

“Nakaka­pag­taka rin kasi, bakit ini­wan na lang ang mo­tor sa cross­ing papun­tang white house, ito rin sig­uro yung grupo na kukunin ang plate num­ber ng mo­tor tapos ilala­gay sa mo­tor nila.

Gagamitin sa mo­dus nila,” saad ng chief tanod. Sa­man­ta­lang, nabawi na rin ng may ari ang mo­tor na tinan­gay ng sus­pek.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.