Bi­nati­lyo patay mat­a­pos pag­tata­gain ng nakaal­i­tang magka­p­atid

Palawan Daily News - - Municipal - Ni Sevedeo Borda III

Isang bi­nati­lyo ang pinag­tataga ng nakaal­i­tang magka­p­atid at na­sawi dahil sa matind­ing tama ng sak­sak ni­tong Linggo, alas sais ng gabi, Disyem­bre 16.

Nak­i­lala ang bik­tima na si Ed­lyn Ca­bant­ing y Bati-on, 19 na taong gu­lang, walang asawa at res­i­dente ng Si­tio Cal­i­tang, Barangay Bu­cana, El Nido, Palawan.

Ang mga magka­p­atid sus­pek ay sina Rey Re­dota y Bar­ri­en­tos, 36 na taong gu­lang, may asawa, con­struc­tion worker, at si Ryan Re­dota, 21 na taong gu­lang, na pawang nanini­ra­han sa Barangay Baru­tuan, El Nido, Palawan.

Sa in­isyal na imbesti­gayson ng El Nido Mu­nic­i­pal Po­lice Sta­tion na pin­gun­gu­na­hag ng imbesti­gador PO2 Cris Hamora, na­pag-ala­man na ang bik­tima kasama ang kaniyang ka­p­atid na si Ed­mon Ca­bant­ing y Bati-on ay nag-de­liver ng ka­hoy sa kani­lang kliyente malapit sa Tal­ad­tad Wa­ter Re­fill­ing Sta­tion na biglang nagka­roon ng pag­tat­alo ang bik­tima at magka­p­atid na sus­pet­sado dahil sa away sa lupa at dati pa ni­lang hindi pagkakaintindi­han.

Dahil may dalang itak ang mga sus­pet­sado, tu­makbo ang bik­tima at ang kanyang ka­p­atid ngu­nit naabu­tan ito at tinad­tad ng sak­sak sa buong katawan gamit ang itak na ikin­i­sawi ng bik­tima.

Dahil sa pag re­sponde ni PO3 Rene Eden­den kasama sina PO3 Ka­hal, PO2 Fran­cia at PO2 Hamora, naaresto ang nakakatan­dang ka­p­atid na sus­pek na si Rey, saman­ta­lang nakatakas na­man ang kaniyang ka­p­atid na hi­na­hanap na ngayon ng mga otori­dad.

Ka­song krim­i­nal ang in­i­handa ng mga otori­dad la­ban sa dalawang sus­pet­sado.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.