Probe sought on un­used P3.6 bil­lion city und

Palawan News - - COMMUNITY -

Joji Bu­lawin - Ipaayos nyo na­man ang Manalo Street kahit hindi ka­partido ni Mayor ang kap­i­tan, So­brang lalim na ang mga lubak at so­brang maa­lik­abok, and to think there are at least 3 schools in the area! DP Al­bayda - May sis­tema kas­ing nabuo na among the de­part­ments of the City Gov­ern­ment. on acho - Yung mal­var bi­nakbak na na­man ayos na­man yun ah, sinira nyo lang ulit sabay in­ayos? Ha­haha! Kung in­ayos nyo nalang yung La­cao at Manalo Ex­ten­sion.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.