Panay News

Bakit mahalaga mag-aral ng panitikan?

- By Arlene A. Luces,

SA panahon ngayon ay hindi na napapahala­gahan ang pagbabasa ng panitikan. Sa kasulukyan kasi ay modern na ang panahon at hindi na maiiaalis ang pagkawala ng ating panitikan.

Ngunit bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng panitikan? Anong mga benepisyo ang maidudulot nito sa atin lalung-lalo na sa mga mag-aaral? At ano ang kabuluhan ng pagbasa ng mga akda o literatura kagaya ng mga tula, alamat, sanaysay, dula, nobela, pabula at marami pang iba?

Una sa lahat, dapat muna nating malaman ang kahalagaha­n ng pagbabasa. Ang pagbasa ay pagkilala, pag- unawa, pagpapakah­ulugan at pagtataya ng mga ideya sa mga nakalimbag na simbolo. Ang pagbabasa ay ang proseso ng pagunawa sa mga kaisipang hatid ng awtor sa mga mambabasa. Samakatuwi­d, sa pamamagita­n ng pagbasa, nahahasa ang iba’t ibang kasanayan ng isang indibidwal. Ang pagbasa kung gayon ay napakahala­ga sa isang indibidwal sapagkat ito ang tutugon sa kanyang pagkatuto tungo sa mas malawak na kaalaman sa kanyang kapaligira­n, sa bansa at marami pang iba na nahuhubog ng kanyang pagkatao.

At kung ang isang tao ay nagtatagla­y ng katangian ng isang magaling na mambabasa mas madaling mauunawaan ng mambabasa ang kaniyang binabasa. At sa pag-aaral ng panitikan ay mas madaling mahahasa ang katangiang ito.

Ang kahalagaha­n ng pag-aaral ng panitikan ay lubos na kamangha-mangha. Sa pamamagita­n ng pag-aarl ng literature at panitikan natututo ang mga mag-aaral na maging malikhain sa kadahilana­ng alam nila ang mga salik sa paggawa ng isang akda. Halimbawa nito, ay ang pagkatuto nila ng iba’t-ibang anyo ng tula, taludtod, sanaysay at ng iba pa.

Sa pamamagita­n din ng pag- aaral ng panitikan ay natutuhan ng mga mag-aaral ang istilong ginamit ng isang awtor sa paglikha ng mga akdang ito. At higit sa lahat ay nauunawan nila ang pagkakaiba-iba ng mga akda sa isa’t-isa.

Isa a sa mga pinakamala­hagang rason sa pag-aaral ng panitikan ay ito ay nagiging isang daan upang makilala natin ang ating sarili bilang Pilipino, at matalos natin ang ating pinagyaman ng isip at ang angking talino ng ating pinanggali­ngang lahi.

Ito ay isa sa mga dahilan ng pag-aaral ng literatura hindi lamang saagkat ito ay isang asignatura na dapat ipasa ng magaaral. Sa katunayan, noon pa man ay nasa kurikulum na natin ang pag-aaral ng panitikan mula sa mga akda nila Francicso Balgatas ang Florante at Laura at ng ating pambansang bayani na si Gat. Jose Rizal ang Noli Me Tangere at El Filibuster­ismo. Bilang mga Pilipinong mapagmahal at mapagmalas­akit sa ating sariling kultura ay dapat nating pag-aralan ang ating panitikan sapagkat tayo higit kanino man ang dapat pagpahalag­a sa sariling atin. ( Paid article)

Newspapers in English

Newspapers from Philippines