Pilipino Star Ngayon : 2019-06-12

5 : 5 : 5

5

NGAYON OPINION 5 HUNYO 12, 2019 nito ang ingay ng bakal na gate kanina. Nang tingnan si Manang sa cabinet, wala na. “Putang ina, natakasan tayo ng pakialamer­ang matanda! Anong nangyari Alexis at nakatakas ang punyetang yun?’’ “Aba malay ko! Nakita (161) MABILIS na nabuksan ni Manang ang bakal na gate. Lumabas siya at tumakbo. Bagamat masakit ang katawan, pinilit niyang bilisan ang pagtakbo. Tiyak na naramdaman na nina Brenda ang kanyang pagtakas. Hindi siya lumilingon. Patuloy siya sa pagtakbo. Kailangang makalayo siya sa mansion. Bahala na! Basta ang mahalaga ngayon ay ligtas na siya sa walanghiya­ng si Brenda. Mabuti na lang at naawa sa kanya si Alexis. Hindi talaga masama si Alexis. Pinasama lamang ito ni Brenda. Nilason ang isip. Nagpatuloy pa si Manang sa pagtakbo. Hindi pa niya alam kung saan siya pupunta. Bahala na. Samantala, nalaman na ni Brenda ang pagtakas ni Manang. Narinig Ang kotse ni Prince Charles mo naman kung ga ano kahigpit ang pagka tali ko sa kamay.’’ “Paano naalis ang tali kung mahigpit?’’ “Malay ko!’’ “Pinatakas mo siguro ano? Pinatakas mo?’’ “Huwag mo akong pagbintang­an!’’ “Papatayin kita!”’ “Subukan mo at nang magkamatay­an tayo dito!’’ sabi ni Alexis. Mabilis na dinampot ni Brenda ang kutsilyo na nakapatong sa mesita. Inundayan ng saksak si Alexis. Nakailag si Alexis. Talagang papatayin siya ni Brenda. Hindi ito nagbibiro. Inundayan muli siya. “Papatayin kita hayup ka!’’ Lutetia ang dating pangalan ng Paris. Ang ibig sabihin ng Lutetia ay “place near swamp”. Ang lugar ay dating malapit sa latian. Batavia ang dating pangalan ng Jakarta, Indonesia. Ngunit nang sakupin ito ng Japan noong 1942, pinalitan nila ito ng Jakarta. Inayos ng mga engineers ang magarang kotse ni Prince Charles na Aston Martin Volante para mapatakbo ito ng fuel na gawa sa white wine. Base sa pagaaral na ginawa sa 7000 na mga ina, mas matatas magsalita ang baby pagsapit niya sa ika15 buwan, kung nagmula siya sa inang kumakain ng isda at least once a week habang siya ay ipinagbubu­ntis. Ipinagbaba­wal sa Britain ang pagpatay sa paniki lalo na ang pagbulabog sa kanilang pinamamaha­yan. Ang Grasse France ang kilalang Perfume Capital of the World. Hindi totoong kapag gumalawgal­aw ang buntot ng aso ay nais niyang makipaglar­o sa mga tao. Ang katotohana­n ay nakakaramd­am lang siya ng excitement. Kaya hindi dapat lapitan kaagad ang asong gumagalaw ang buntot sa pagaakalan­g friendly lang ito. Malay mo, excited lang siyang mangagat. Base sa latest census, ang average age ng mga magsasaka sa Japan ay 67. Ang kalahatang bilang ng mga taong nagtatraba­ho sa agrikultur­a ay bumaba ng 60 percent sa loob ng 30 taon. l l l l (Itutuloy) Sa haters at bashers na tumatawag sa aming bastos, mayabang, brusko at kung anuano pa, sige lang, kung diyan kayo masaya eh. Mula pahina 4 cannot please everybody. l Eh hindi ko naman trabahong iplease o ientertain ang publiko. Kami sa Pambansang Sumbungan, patuloy na maglalabas ng katotohana­n kesehodang masakit o bastos na salita man ang lumabas sa aking bibig at tutulong sa kapwa kahit sino pang pataypatay na masagasaan. H u n y o 1 2, NOO N G pinagtibay ang Rizal Law (Republic Act No. 1425) na naguutos na ang kasaysayan ng buhay, mga gawa at mga akdang Noli Me Tangere at El Filibuster­ismo ng Pambansang Bayani na si Dr. Jose Rizal ay nararapat pagaralan sa lahat ng school sa buong bansa. Layunin ng batas na maitanim sa isip ng mga magaaral ang kahalagaha­n ng pagiging makabayan. Ang batas ay isinulong ng mga dating senador na sina Claro M. Recto at Jose P. Laurel. l 1956, l Anyway, you people are only spectators. Hindi namin kayo nakatrabah­o o nakasalamu­ha man lang, nayabangan lang sa estilo na gamit namin. l Ganoon talaga, you AKSYON NGAYON… Mula pahina 4 Affairs secretary. Sa madaling sabi, si Cayetano ay kwalipikad­o, may magandang track record, at kakayahan na pamunuan ang kamara. Hindi tayo lugi kung tulad niya ang hihirangin­g Speaker ng Kamara de Representa­nte. K KA LANG?… Mula pahina 4 ang tseke ng PhilHealth kapag nagbabayad na? Ang alam ko ay nasa pangalan ng ospital o kompanya, hindi sa pangalan ng empleyado. Kung sasabihin na ang mga nagsusumbo­ng ngayon ang nasa likod ng panloloko sa PhilHealth, paBITAG… ano sila kumikita? Maliban na lang kung may kasunduan ang mga mayari ng kompanya at ang mga empleyadon­g nagpapadal­a ng singil sa PhilHealth, hindi ba? Baka may hatian silang pinagusapa­n. Nagsampa na nga ng reklamo ang whistleblo­wers at PhilHealth laban sa WellMed. Kaya kasuhan na nga. Malalaman na lang natin kung paano napairal ang ganitong kalokohan at sana ay may matutunan para mapatibay ang sistema ng PhilHealth laban sa pandaraya. Hindi lang sa dialysis, kundi sa lahat ng sakit na saklaw ng obligasyon ng PhilHealth. Sigurado hindi lang sa dialysis may panloloko, dahil may butas nga ang mga proseso ng PhilHealth. k a n y a n g inang si Cyndi at sinabing napakasaki­t raw ng kanyang dibdib na parang sasabog. Din a l a n g ina si Ryan sa cardiologi­st ngunit pagkaraan ng masusing checkup kasama na ang laboratory tests, napagalama­ng isang healthy boy si Ryan. Simula noon ay may kakaibang ikinukuwen­to na ito sa kanyang ina. Siya raw ay namatay sa sakit sa puso. Dati siyang Hollywood Agent na nakatira sa Hollywood na ang pangalan ng kalye ay may salitang “Rock”. May tatlo siyang anak na lalaki at may best friend na nagngangal­ang Senator Ives. Naintriga ang ina sa pinagsasas­abi ng anak kaya mula sa public library ay isinama niya ang anak at nagbuklat ng mga balita tungkol sa Hollywood. Sa isang pahina kung saan may photo ng celebritie­s ng old Hollywood, itinuro ni Ryan na ang isang lalaki ay nagngangal­ang George at ang katabi nito ay “siya”. Agad kinontak ni Cyndi ang isang psychiatri­st mula sa UVA Medical Center na nagsasagaw­a ng mga pagaaral tungkol sa reincarnat­ion. Nagsagawa ng verificati­on ang psychiatri­st at napagalama­ng ang George na sinasabi ni Ryan ay ang artistang si George Raft. Ang lalaking sinasabi nitong “siya” ay si Martin Martyn na namatay noong 1964. May anak palang babae si Martin kaya ito ang kanilang kinontak. Ito ang nagpatotoo na ang kanyang ama ay naging Hollywood agent, nakatira dati sa North Roxbury Drive 25 Tunay na Kuwento ng Paranormal 23. REinCarnat­ion nG 4-anyos na Bata: ‘Hollywood aGEnt’ daw siya noon N (note: katunog ng “rock” ang first syllable ng Roxbury), OONG umaga ng 2009, ang apat na taong gulang na bata na si Ryan Hammons ay nagising na sapo ang kanyang dibdib. Ginising nito ang may 3 anak na lalaki, at naging kaibigan ni New York Senator Irving Ives. Pr inted and dist r ibuted by NewspaperD­i rect Copyright © 2010, South China Morning Post Publishers Limited • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • O R I G I N A L C O P Y • C O P Y R I G H T A N D P R O T E C T E D B Y A P P L I C A B L E L A W

© PressReader. All rights reserved.