Ogie Al­casid is open to his daugh­ter Leila join­ing showbiz

Sun.Star Pampanga - - SHOW! -

Early this month, Ogie Al­casid's 19-yearold daugh­ter Leila, through her new­ly­opened blog, shared that she is moving to Manila, Philip­pines, from Aus­tralia, in 2017.

Ogie is sup­port­ive of his daugh­ter's big move.

"Yes po, she will be liv­ing here start­ing Jan­uary," he con­firmed to mem­bers of the en­ter­tain­ment me­dia dur­ing the press con­fer­ence for Your Face Sounds Fa­mil­iar: Kids.

What if his daugh­ter, who has al­ready gained pop­u­lar­ity for be­ing in­ter­na­tional singer Se­lena Gomez's looka­like, gets an of­fer to en­ter show busi ness?

"I will not stop her po. I will not stop her if she re­ally wants it."

Ogie fur­ther shared, "It seems she wants to do some com­mer­cial mod­el­ing kasi ngayon pa lang, ang dami nang na­goof­fer sa kanya, eh, even just through her In­sta­gram. Parang she's in­ter­ested to do that. Sabi ko nga kan­ina, she al­ready started her blog tapos ito pa, nag-aaral na ng Ta­ga­log. Nakikinig siya sa YouTube ng mga Ta­ga­log na mga kanta tapos mine­mem­o­rize niya. Ki­lala niya 'yung mga artista rito sa Philip­pines, kiniki­lala niya and she watches their films to my com­plete shock."

He also said that he got sur­prised that she wanted to come to the Philip­pines. "It's a big sur­prise to me 'nun nala­man ko na she wanted to come home," he said, ad­ding that Leila's mother Michelle Van Eimeren is also very sup­port­ive of the move.

Bloom­ing ang real life cou­ple na si James Reid at Na­dine Lus­tre nang naka­panayam sila ng Push.com sa back­stage ng ABS-CBN Isang Pam­ilya tayo Christ­mas Special.

Dito ex­cited na naiba­hagi ni James ang kanyang gi­na­gawang all orig­i­nal al­bum na siya mismo ang nag-com­pose ng mga kanta.

"I am very ex­cited. I wrote all the mu­sic. I helped pro­duce all the mu­sic. Like I said be­fore, mu­sic was my first love so sorry, Na­dine, but it was my first love. I am very pas­sion­ate about it. Al­most all the songs are for Na­dine, but there’s one song where she’s fea­tured," kuwento ni James.

Dahil nag­ing ma­g­a­nda ang nag­ing sim­ula ng JaDine ni­tong mag­tat­a­pos na 2016, nai­tanong din kay James kung pos­si­ble ba ang isang solo con­cert ka­sunod ng kanyang all orig­i­nal al­bum na ma­pa­pak­ing­gan sa 2017.

"Def­i­nitely. We’ll see," saad ni James.

Sa pag-ex­plore ng cou­ple sa kani­lang mga ca­reer, kino-con­sider din daw si Na­dine na gu­mawa ng kanyang solo al­bum pero kuwento ng dalaga hindi pa niya sig­u­rado ito dahil may mga nauna siyang proyekto.

"Ac­tu­ally yes po pero marami pa po akong uu­nahin next year so sur­prise na lang po kung ano yun."

Kuwento pa ni Na­dine fo­cus muna sila ni James sa kani­lang prime time te­le­serye na Till I Met You at pag­buo ng al­bum ni James para sa susunod na taon.

"We are fo­cus­ing pa rin na­man po on Till I Met You pero kami, we have plans rin na­man as well. Si James, he has his al­bum com­ing up next year, " pag­tat­a­pos ni Na­dine.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.