Neng Sa­sawa Ne Ing Ka­pam­pan­gan (When a Ka­pam­pan­gan Gets Bored)

Sun.Star Pampanga - - TOPSTORY! -

“Ing pa­manyawa metung yang sakit at ing pan­ulu pa­m­ago­bra; Ing kuswelu metung ya mung pakalako kaplas.”

~ Le Duc De Lvis

“Ing pa­mam­bu­sisi kar­ing bage-bage ul­ing game mu na la, Ma­mungang se­nayan at iti ing bini ning pa­manyawa.” ~ James Gal­way

“Bang kum­abye Malaya at masaya kay­lan­gan isakrip­isyu ing pa­manyawa. E ya parat­ing mayan mung sakrip­isyu iti.”

~ Richard Bach

“Ing pa­manyawa ya pin ing ayup ning pan­i­nap a miyayap­sang ebun ning karanasan. Ing pa­m­ag­pakaynge kar­ing bu­lung abubu­lyo ne iti.”

~ Wal­ter Ben­jamin

“Ing pa­manyawa metung yang tanda ning mikaswelung ke­lam­bel­wan, mepu­rul a pami­ga­ganaka, gara­pal a pa­mang­dame, mal­abno pa­man­intindi, kulem­but a sikanan ning pa­ma­mans­ing, at e agyung-bandyan a key­nan ning pan­gatau.” ~ James Bri­die

“Neng mu­mu­rung tamu keng kata­ma­ran, kanita tamu pa­p­atali ing sar­ili tamu kareng buknul ning pa­manyawa.” ~ Wal­ter An­nen­berg

“Ing pa­man­ulit-ulit king metung a bage e ya mu pa­manyawa: ya pin iti ing pan­ga­supil kan­iti kesa keng pa­manyupil king nung na­nung gagawan mu.” ~ Her­a­cli­tus

“Angga’t ing tau e ya mi­tur­wanan nung na­nung gawan king tagumpe kay­bat yang ikwa iti, ing pa­manyam­but kan­iti gagawan neng bik­tima ning pa­manyawa.”

~ Bertrand Rus­sell

“Ing obra lil­isya na katamu kar­ing atlung marok: pa­manyawa, bisyu at pa­man­gay­lan­gan.” ~ Voltaire

Nanu mang bage maka­sawa. Misan ak­aburi tamu keng mayumu. Kay­bat maslam na­man. Nung pane mayumu kasi ing kakanan tamu ma­suya tamu at ing pam­palako suya–kaslam. Nung sumawa na ka man keng kaslam— mayumu na­man ing pan­tu­nan mu. Parat­ing ing kasalun­gat ning metung a bage pig­sawan yang pan­tu­nan tamu. An­tita talaga ing bye keti king yatu.

Kanita, atin yang tran­sis­tor ra­dio ing metung a pam­ilya maswelu ne. Atin neng pam­pali­pas oras bang e ya maynip, bang e ya sa­sawa. Tinuki keng tran­sis­tor ra­dio— ra­dio phono. Maka­p­atigtig na kang buri mung kanta basta atin kang ra­dio phono at nung sinawa kang patigtig o kegisanan na kang plaka— ra­dio na­man ing paki­ran­daman mu.

Inyang miyusu la reng TV— uyta— melaus la reng tran­sis­tor ra­dio at phono­graph. Kasi manya­man man­albe gagalo la at daran­daman mu la reng al­ben mu keng TV. Mu pin, black and white lamu inyang mi­n­una. E bi­nang lin­wat mika-color TV at nung ing metung a bale atin yang color TV— sikat ne. Maswelu ne. Makatas no kan­wan neng titipa lang lalakad deng maki-color TV. Oneng sinawa la pa mu rin. Ulit-ulit mu ing al­ben at nung

sanu mung pal­abas da deng sta­tions ya mung mal­yari mung al­ben. Maka­sawa pa mu rin.

Ay, miyusu no man deng Be­ta­max. Mal­yari kang man­albe nung sa­nung buri mung al­ben. Alang bawal. Nung na­nung atin keng video shop magsilbi mung al­ben basta ma­n­ark­ila ka mu. Kay­bat mika-VHS at mika-au­dio cas­sette at pati na recorder at player inya mal­yari kang mag-record kareng buri mung piyal­ben bang mal­yari mong al­ben paulit-ulit. Pati bawal.

Tinuki mika-Laser Discs at player. Asno kalino deng pe­likula kareni. Me­lak­wan la reng Be­ta­max at VHS. Deng man­gak­wal­tang atin pa­nyali syem­pre atin la ngan Laser Disc at play­ers. Man­golekta na la kareng para karela mas­ant­ing a piyal­ben.

Si­n­unud la reng PC o per­sonal com­put­ers at mika-in­ter­net.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.