KA­PAM­PAN­GAN KU PAGMARAGUL KU

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

ROMEO M. LAPUZ

King balug­bug o diwa, asne nya­man paki­ram­daman Ing ama­nung ka­pam­pan­gan a kekatang peni­batan Anya ba­ba­lik­dan at eke bur­ing kaling­wan

Isu­lung tamu sa pa­manyal­i­tang ka­pam­pan­gan

Man­gatwa mang salita ot mo e pak­ibal­wan Ban ing peni­batan lak­was pang atuk­lasan Misan mimisip at kakung pagkalungku­tan Ota’t malilimita pa­m­agsal­i­tang ka­pam­pan­gan

Kukut­nan ke ing sar­ili, nanu war­ing sangkan Pikakarine me wari ing ama­nung siswan

Ot e me gami­tan king pa­makipag­ta­las­tasan Ban apag­maragul, tune kang ka­pam­pan­gan

Man­galalam la kanu reng kakung amanu Kaya pikat­u­lan at pi­ga­gawang kwentu

Tutu ping kukulku­lan at buri kong pa­balu Kareng kayanakan a mil­len­nial kanu

Cen­ten­nial la wari ret­ing ka­pam­pan­gan

Atyu ka Pam­panga, keka sang ganakan Ot miyali­wang salita pilit mong pa­gar­alan At sasane ing dila kareng ama­nung day­wan

Emu kabud parul o buru ing tanda

Ning panga ka­pam­pan­gan, aku ping sasam­bitla

Tatakut ku wari at mi­ga­ganaka

Pota dat­ing ing aldo, amanu ta matda.

— oOo—

The au­thor is Teacher III at Justino Sevilla High School, Arayat, Pam­panga

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.