Kragi

Sun.Star Pampanga - - PER­SPEC­TIVE! -

uli da reti dapot e ta sukat gami­tan ita anting pa­sub­ali bang mak­a­gawa tamung ka­malyan.

(Atin pang ka­sug­lung.)

Dake Tal­a­bal­dugan: gapák – (pan­guri) gabak, la­pak, gisi, pi­rat. English – torn apart, bro­ken apart. Alim­bawa king pa­mangamit: “Sadya singkali­nis pan­talun, ngeni sinikat ing gapak susu­lud.”

gapang – (palagyu) pa­man­ga­pang, ku­sad, pa­man­gu­sad. English – crawl­ing; creep­ing; walk us­ing the palms and the knees. Alim­bawa king pa­mangamit: “Ma­bilis ya pa gapang ing susu kesa keng maku­pad a lalak­ing yan inya e ne mis­aplala angga man ngeni.”

gapas – (palagyu) tabas, tag­pas, tig­pas, putut. English – cut­ting or mow­ing of grass, rice stalks, etc. Alim­bawa king pa­mangamit: “Masikan ya gapas ing bain­tau neng mong akakit ne ning palsin­tan na inya dakal ya apa­lut na­pun.”

gapók/ gapúk¹ – (pan­guri) gipu, mat­bud, sag­ul­ing masira o malaso o ma­g­a­pak. English – frag­ile, eas­ily torn like cloth, bam­boo, wood, due to old age or overuse. Alim­bawa king pa­mangamit: “Gawa ya mu keng gabun a pelangyan ing ku­ran inya ga­puk ne pin­pilan mung aldo.”

gapók/ gapúk² – (pan­guri) kalubkuban, alang laman kilub a du­tung o kwayan. English – rot­ten in­side. Eaten by wee­vils or ter­mites in­side. Alim­bawa king pa­mangamit: “Ga­puk na la ring gi­na­mit dang asyas para keng bale da ri Isku inya sag­uli mib­wal ya in­yang bi­nagyu.”

***

KA­PAGM­SUSYAN KA­PAM­PAN­GAN

Masali la na­pun deng kandila uli ning ka­pag­ma­susyan king pyesta ning In­dung Biren Can­de­laria a at­ing tata­lanan a kandila king gamat na ka­bang kiklilikan ne ing Bingut a Ye­sus. King aldo ayni mag­dala lang kandila ding sisimba bang mabendisyun la ka­bang mag­misa keng pari anting pami­ganaka king In­dung Biren Can­de­laria.

***

PAMI­PALINO: Ing Kapisik mag­nasa ya at man­walang mis­ub­ling pa­si­bayu ing lagablab ning leg­wan ning Kali­nan­gan Ka­pam­pan­gan ka­pami­la­tan ding keyang dalit, kawatasan, am­lat at miyay­ali­wang ka­paglalan­gan-pa­nyu­lat a misu­lat king pig­mu­lan at tune kuli­tan kambe ning dalise at ma­pag­masa­bal a pamisip at parasan. Ing pa­nyu­lat ding pipumpunan yang sukat mataluki at mi­parangalan ka­pami­la­tan ning pa­mangamit kareti at aliwa ring kar­ing dayu at salun­gat a par­alan dang dela keti Ka­pam­pan­gan. Ing Kapisik ala yang kik­ilin­gan a ka­panali­gan, agu­man o ninu man nung e ing Lubu­sang Katut­wan.

Mal­yaring sumu­lat king gar­ci­[email protected]­hoo.com para kar­ing ku­tang o mu­nikala.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.