Ria Atayde ad­mits his brother Arjo is so ‘kilig’ with Maine Men­doza

Sun.Star Pampanga - - ENTERTAINMENT! -

fan din na­man ako, so­brang fan girl ko rin.

Pero at the same time, hi­na­hayaan ko na lang kasi kailan­gan din na­man nila ng out­let para sabi­hin yung mga hi­naing nila sa buhay.

Sig­uro baka pag di nila yun in­i­l­abas, magkasakit sila, di ba?

Un­for­tu­nately, kami happy na lang sila sa yung nakaka-re­ceive ng mga taong masaya. masasakit na words. Nasa age tayo na ang Pero kaya na­man, kaya daming tao na parat­ing na­man namin.” galit, sana na­man pos­i­tiv­ity

As much as pos­si­ble na­man ang is­pread Ria doesn't want to talk natin. Yun ang about Arjo-Maine af­fair kailan­gan ngayon.” be­cause she knew Ria can still be seen peo­ple would bash her. in ABS-CBN's se­ries

"Ac­tu­ally, da­pat nga "Ha­lik" and is also hindi ako nagsasalita sched­uled to do a se­ries para sa kanila. I don't on IWant TV. She's also know… maba-bash na happy now that both of na­man ako sa them are grad­u­ally cre­at­ing pagsasalita tungkol sa their own iden­tity. kanila, as usual. I'm just "You know, ‘til now speak­ing the truth. kasi, hindi na­man Sasabi­hin nila, mawawala yung com­par­i­son ku­makapit kami kay sa amin. Kahit Maine, nang­gagamit... ano ang mang­yari, Hindi ako dun na-of­fend, nandiyan na ‘yan mas na-of­fend ako ta­laga. It's just a mat­ter nung id­i­nadamay na of turn­ing all the nila ang mga mag­u­lang pres­sure and stress that namin. Ano na­man ang comes to that into some­thing ki­nala­man nila sa more pos­i­tive. re­lasyon?” Gi­nagamit na lang

Ria asks the ne­ti­zens namin yun as mo­ti­va­tion. to show love and be Nakakatuwa na pos­i­tive in­stead. kahit pa­paano

“I don't know… sana nakik­i­lala kami in our mag­ing maayos ang own right and in our la­hat, sana mag­ing own merit.” ma­g­a­n­dang pro­ject. Yung ex­pec­ta­tion nila so­brang laki kaya mala­mang sa akin din so­brang malaki rin. Kasi ev­ery time natatakot ako, gi­na­gawa kong chal­lenge yun eh.”

This shows how strong and con­fi­dent Sylvia is in por­tray­ing the said role.

"Nora Aunor is Nora Aunor. Walang makaka­pan­tay. Walang makaka­palit.” she excl ai med.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.