Dalawang barangay cap­tains sug­atan

Sun.Star Pampanga - - TOPSTORIES! -

Dalawang araw bago magsim­ula ang elec­tion cam­paign sa mga lo­cal, dalawang barangay cap­tains ang pinag­babaril.

Pauwi noon sina Barangay cap­tains Ni­co­las Cas­tro Gar­diner ng Barangay San Vi­cente at Re­nato Pa­cia ng Barangay Sam­paloc, kapwa sa Apalit, Pam­panga nang tam­ban­gan ng mga sus­pek.

Sakay ng isang Honda City ang dalawa pauwi noon gal­ing sa isang peace covenant sa City of San Fer­nando at ha­bang bum­abag­tas sa ka­habaan ng MacArthur High­way sa Barangay Sto. Domingo, Mi­nalin nag overtake ang isang Toy­ota For­tuner na kung saan pina­putukan ng isang sakay nito.

Pagkat­a­pos ng pa­ma­maril, pinahu­rurot ng mga sus­pek ang kani­lang For­tuner patun­gong San Si­mon, Pam­panga.

Di­nala ang mga bik­tima sa Mother Theresa Cal­cutta hos­pi­tal sa Barangay Maimpis. Ang dalawang kap­i­tan ay lig­tas na­man dahil hindi na­man masama ang kani­lang tama.

Inatasan na­man ni Po­lice Re­gional Of­fice III Di­rec­tor, Brig. Gen. Joel Napoleon Coro­nel si Colonel Jean Fa­jardo ng Pam­panga po­lice act­ing pro­vin­cial di­rec­tor, na imbesti­ga­han ang nat­u­rang shoot­ing in­ci­dent.

Bini­gyan ng isang tat­long araw ni Coro­nel si Fa­jardo up­ang mahuli ang mga bu­maril kina Gar­diner at Paci a.

Ki­non­dena din ni Coro­nel ang nat­u­rang shoot­ing in­ci­dent.

Ang tanong po, kanino kaya sup­port­ers sina Gar­diner at Pa­cia bakit sila na­man ay tinam­ban­gan? Nag­tatanong lang po...

May­roon po ba malak­ing pa­pel na gagam­panan ang dalawa sa kani­lang si­nusu­por­ta­han na kan­didato? Nag­tatanong lang po...

Isang ha­mon na­man kay Col. Fa­jardo ang nat­u­rang shoot­ing in­ci­dent kung mabibi­gyan ng agarang sol usyon.

Aban­gan po natin kung mahuhuli ang mga gun­men sa shoot­ing and wound­ing kina Gar­diner at Pa­cia...

****

Ang Sam­geop­sarap (isang Korean restau­rant) ay bukas na at ito’y nasa Barangay Saguin, City of San Fer­nando malapit lamang sa PTT Gas Sta­tion.

Try ninyo po ang Sam­geop­sarap (unli). Nag­bubukas ito ng 11:00am to 2:00pm at 5:00pm to 11:00pm.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.