Kragi

Sun.Star Pampanga - - PER­SPEC­TIVE! -

“Pawa mung en­canto’ vir­tud at tal­is­man” ing akwa yu kareng dalit a sim­bit­lan. Mamili ko sana kare­tang na­bang­nan keta ing pa­gal yu dit man e masayang.”

Dake Tal­a­bal­dugan: gintô/gintû¹ – (palagyu) bal­i­tuk. English: gold metal. Alim­bawa king pa­mangamit: “Ala lang pamiyaliwa king ba­nal a pilubluban ding gintu at buga ul­ing agamit no ret­ing peru king pa­m­agsilbi king Apung Ginu.”

gintô/gintû² – (palagyu) salapi, pera, kwalta. English: gamit king pa­manyali o pa­ma­mayad. Alim­bawa king pa­mangamit: “Alang mal­yaring makasali agyang nanu pa karakal a gintu king ma­li­nis a dan­galan at lagyung e mirusin­gan.”

gintô/gintû³ – (palagyu) bandi, pibandyan. English: riches, wealth, op­u­lence, prop­erty or prop­er­ties. Alim­bawa king pa­mangamit: “Ing adala tamu kabud king sumangid a bye ya pin ing kekata­mung tatangka­pang gintu kar­ing kekata­mung pusu.”

gigu­lan – (palagyu) bal­i­tuk o gin­tung labis keng ad­wan­m­pu­lung ki­latis, lante gintu. English: pure, un­al­loyed gold of more than 20-karat value. Alim­bawa king pa­mangamit: “Agya mang sumu­lud kang kabud mu gigu­lan, ing sasa­likut mung marok a panu­gali e pa mu rin mi­tak­pan.”

gipít – (palagyu) lipit, man­galulu, magkakasakit king kabyayan o salapi. English: in dire straits or dif­fi­cul­ties, of­ten in fi­nance. Alim­bawa king pa­mangamit: “Ing ka­nung taung gipit agyang king pataram mapip­il­i­tan yang kakapit.” GAWING KAPAMPANGAN

Keng kaya­ban­gan da reng ali­wang ka­balen tamu sag­uli lang ayu­lata. Potang makata­lan la pang di­tak a salapi— ma­manyali na lang miyay­ali­wang sula o alaas a ku­lang namu pati telatau da mata pa­su­lu­ran da kareti. Relo mal, mekad Rolex o nanu mang manga­mal a relo, sings­ing a mak­i­batung dya­manti; tingga, e mu pam­balug­bug nung e pati na dila at kam­bang dang arung at pati ipan pa pin agyang e man kay­lan­gan; ing pi­blas da asna kayu­lata mu na­man— itang at­ing dapu (La­coste) at Ar­mani o nanu-nanu pang manga­mal a tatak. Potang malipt no man is­ngala do ngan deti angga na potang e da no ay­at­bus.

PAMIPALINO: Ing Kapisik mag­nasa ya at man­walang mis­ub­ling pa­si­bayu ing lagablab ning leg­wan ning Kali­nan­gan Kapampangan ka­pami­la­tan ding keyang dalit, kawatasan, am­lat at miyay­ali­wang ka­paglalan­gan-pa­nyu­lat a misu­lat king pig­mu­lan at tune kuli­tan kambe ning dalise at ma­pag­masa­bal a pamisip at parasan. Ing pa­nyu­lat ding pipumpunan yang sukat mataluki at mi­parangalan ka­pami­la­tan ning pa­mangamit kareti at aliwa ring kar­ing dayu at salun­gat a par­alan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kik­ilin­gan a ka­panali­gan, agu­man o ninu man nung e ing Lubu­sang Katut­wan.

Mal­yaring sumu­lat king gar­ci­[email protected]­hoo.com para kar­ing ku­tang o mu­nikala.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.