MATA NA NING PUSU

Sun.Star Pampanga - - PERSPECTIVE! -

AIDA V. DELA TORRE

Buk­lat me ing mata ning kekang pusu Lu­makad kang mat­ulid tatal­nan ing tutu Bingi ya ing makaram­dam na e gagawa Bu­lag yang lalawe keng Kayang salita

Eme pupu­rai­tan ing kekang sar­ili

Dim­dam ing turu at ika sin­abi

Nung mamye kang dake a e tu­tu­pad

Anti ka­mung tali a ma­pa­p­atad

Eka mani­wala kareng kalara­man

Ing sepu na nita pane yang karokan

Ilatag me ing dase at ika ma­g­a­ral Kareng maluat nang makaulma a aral

Eka man­am­bag nung ala kang balu Magsilbi lang ma­makli kareng turu

Ing ma­l­ing katur­wanan na ning kekang yatu Meni­bat keng bu­lag a mata ning pusu

Ing utus a dinukit NA keng kilub salu ‘Yang mata a lalawe keng tutu at ustu ‘Yang balug­bug a makaram­dam kareng da­pat

‘Yang dalan keng lakad mu a maglapat Bu­la­gat meng masalese bang meng damdaman

Reng tenam NA keka a kau­tu­san Gami­tan me ing mata na ning kekang pusu Na manyuri keng us­tung utus am­pong turu

--oOo-

The au­thor is Teacher III at Pam­panga High school

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.