Kragi

Sun.Star Pampanga - - LIFE­STYLE -

Tang­ga­pan mu e man da­pat bungso ing kakung pagsal­bat balu mu ring mata­las­tas ing lugud na kekang ganap nindu mung mibabad sin­dak!

~ Mapi­lang su­nis king

“Mal a Pasyon ning Ginu Tang Ye­sukristo” nang Cor­ne­lio A. Pa­balan y By­ron

Mali­gaya at ma­pa­masalang Parum­inggu ning Maleldo, Ka­balen!

Dake Tal­a­bal­dugan:

1. giwà – (palagyu) ku­layung ma­lutu bagyus. English: red owl. Alim­bawa king pa­mangamit: “Tili­ran ne ning giwa itang mebuk­tut a dalaga king kan­gat­bang barangay inya e la petugut keng in­dredus da reng man­gal­abit a sip­ing bale.”

2. gu­bat – (palagyu) kake­wan, ka­sukalan, ma­sukal. English: for­est, jun­gle, woods or wood­land. Alim­bawa king pa­mangamit: “Nung e ka bisang maket ub­in­gan o masag­pang lasip, e na ka mu pupunta pa keng gu­bat, nung ali bala pen­tun mu ing kaplas mung balat.”

3. guwáng – (palagyu) kalubkuban, alang laman. English: hol­low or empty in­side. Alim­bawa king pa­mangamit: “Deng taung paratut at pane kaynge sig­u­radung guwang la bun­tuk.”

4. gukgók/gukgúk¹ – (palagyu) gikgik ding babi. English: grunt of pigs. Alim­bawa king pa­mangamit: “Men­ga­pag­is­ing la reng misip­ing-sip­ing bale keng gukguk da reng bayung bait a bi­gak keng mula da ri Osyang inya asne rugu karine karela.”

5. gukgók/gukgúk² – (palagyu) galukguk ning dun­gus. English: sound in the stom­ach dur­ing the di­ges­tion process or when one is hun­gry. Alim­bawa king pa­mangamit: “Neng makasakab ya keng at­san ku ing bingut kung anak, man­ga­pakayli ya neng daran­daman na ing gukguk da ring dun­gus at bituka ku.” GAWING MEKALINGWAN KAR­ING KAPAMPANGAN Ke­tang mi­l­abas deng Kapampangan— lalu na reng man­gatwa— mangiling la keng pa­ma­man­gan karni neng Maleldo at dagdag kan­iti ing e pa­ma­man­gan daretsa at miminum la mung danum. Apiba­bata da iti ul­ing masikan la kasal­pan­tayanan at pami­paulaga king pa­manyuyu da king Apung Ginu. Ngen­ing kasalukuyan— nung atin mang dara­pat kan­iti— mapi­lan na lamu at dakal ing e da na agawa itang danum mu ing kare­lang inu­man at ala na lang aliwa pang kakanan di­tak man. Ikit ku iti kar­ing apu ku’t pen­gari.

PAMIPALINO: Ing Kapisik mag­nasa ya at man­walang mis­ub­ling pa­si­bayu ing lagablab ning leg­wan ning Kali­nan­gan Kapampangan ka­pami­la­tan ding keyang dalit, kawatasan, am­lat at miyay­ali­wang ka­paglalan­gan-pa­nyu­lat a misu­lat king pig­mu­lan at tune kuli­tan kambe ning dalise at ma­pag­masa­bal a pamisip at parasan. Ing pa­nyu­lat ding pipumpunan yang sukat mataluki at mi­parangalan ka­pami­la­tan ning pa­mangamit kareti at aliwa ring kar­ing dayu at salun­gat a par­alan dang dela keti Kapampangan. Ing Kapisik ala yang kik­ilin­gan a ka­panali­gan, agu­man o ninu man nung e ing Lubu­sang Katut­wan. Mal­yaring sumu­lat king gar­ci­[email protected]­hoo.com para kar­ing ku­tang o mu­nikala.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.