Sun.Star Pampanga

ANG EDUKASYON SA “NEW NORMAL” NA SITWASYON

-

Lahat ay nagulat, natakot, at nanibago sa nagaganap na pandemic. Paano nga ba haharapin ang kasalukuya­ng pandemyang ito? Lalo na sa edukasyon, halos lahat ng magulang ay may pangamba na papag-aralin ang kanilang mga anak. Isusugal ba nila ang buhay ng kanilang mga minamahal na anak?

Ang gobyerno ay ginagawa ang lahat upang maipagpatu­loy ang edukasyon sa ating bansa. Isa na rito ang pagtuturo sa new normal na sitwasyon. Maaaring ipagpatuly ang eduksyon kahit nasa bahay lang ang mga bata sa pamamagita­n ng online class ngunit ito ay may kaakibat na sulirnin dahil hindi lahat ng mga mag-aaral ay mayroong sariling mga kagamitan para rito. Dahil rito, naglunsad ng ang DepEd ng iba’t-ibang paraan upang hindi mahinto ang pagaaral ng mga etudyante. Halimbawa nalang ang modular learning kung saan maaaring ipagpatulo­y ang edukasyon kahit na walang internet sa bahay.

Tinawag itong “New Normal” dahil bago ang sitwasyon sa pamumuhay ng mga tao pati na rin sa edukasyon. Ang pag-aral ay hindi kinakailan­gang faceto-face ang guro at kanyang mga estudyante dahil marami naming paraan upang matuto ang isang bata kahit ito ay nasa loob lamang ng kanilang bahay tulad ng online learning kung saan gagamit ng mga gadgets gaya ng telebisyon, radio, laptop, o desktop, at iba pa. Maaari ring gumamit ng mga modules na ibibigay ng guro sa tulong ng barangay at paaralan na kung saan makakakuha ang mga magulang o guardian ng bata. Maituturin­g na hindi sagabal ang pandemya para hindi matuto ang mga mag-aaral kahit na hindi nila kailangang pumunta sa mismong paaralan.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines