SuperBalita Cebu

Mga sugilanon ni Tay Karpo

- BENEDICT R. TAGOC Brgy. Pinut-an, San Ricardo, Southern Leyte

Magngisi gyud kong

magpungko ubos Sa tapangko mag-atubang kanimo, Tay, Nga magtutok sa pagbuka-buka sa imong baba Kay ang mga pulong nga imong mabugwak Daw mga piniriso nga

managsadya Sa paglibkas nila sa

imong mga ngabil, Nagbisibis og tin-aw tubig sa akong hunahuna Aron kini motubo sama sa liso sa mustasa.

Ug gibaid mo usab ang habulan kong salabutan Aron makita ko ang kamatuoran pinaagi Sa pagtigbas sa mga bakak nga kanako gibuno.

Samtang magtutok ko sa

pagpitok-pitok Sa imong mga mata makita ko ang duha

Ka agianan ngadto sa wanang nga anaa nimo

Diin ang matag sugilanon nga gisaysay mo Gipangtano­m mo sa matag bituon sa langit.

Ug ang pagkidlap-kidlap sa imong mga mata

Nga sama sa ginilaw

sa duha ka

diyamante Mopukaw sa natulog

kong kinaadman Sa akong pagpanamin sa akong kaugalingo­n.

Samtang nagngising

maminaw nimo Motutok ko sa puting buhok sa imong ulo,

Sa nangunot nga panit sa

mong nawong, Ug sa nangawala mong

mga ngipon. Mabatyagan ko nga nahisama lamang ako

Sa puya nga giduyan mo samtang ikaw nagsaysay Sa imong kaagi. Nakita ko luyo sa imong pagsaysay

Ang pagpikas-pikas mo sa imong kasinatian – Mahitungod kang Anhing Oyong, kang Balunis, Sa mga dyatot, mga Katsila, ug mga Hapon

Ug sa mga panghitabo

kada adlaw karon Aron nga sa gagmay kong

mga palad Mapaigo kining tanan.

Ang mga sugilanon mo,

Tay Karpo, Maoy una kong tuyo

matag duaw ko Sa inyong balay panahon sa kilumkilom Kon hapit na motikyop ang kagabhion.

Newspapers in Cebuano

Newspapers from Philippines