Feelingera

Tempo - - Entertainment - (Rowena Agi­lada)

Sino itong feelingerang ak­tre­sak­tre­san (FAA) na nag-maldita sa photo shoot para sa isang ad­prom?

Di­u­mano, ayaw ni­tong bum­aba ng van dahil wala raw ‘yun sa sched­ule niya.

Taray huh!

Hindi lang ‘yan.

Sin­abi­han na­man daw ng FAA ang make-up artist nito na ka­pag may mag­papa-pik­tyur sa kanya ay hi­hi­lahin siya at kun­wari’y ire-re­touch ang makeup niya.

‘Kaloka!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.