Apo ni Rhea nani­lat

Tempo - - Sports - Johnny De­cena LL

A12 races in the PHILRACOMRat­ing Based Hand­i­cap Sys­tem to­day ang mag­pa­pasigla sa bayang karerista sa Metro Turf in Mal­varTanauan City Batan­gas.

May tat­long sets tayo ngay­ong

Linggo ng pop­u­lar na Win­ner-TakeAll at Pick-5, two sets ng Pick-6 at ang tang­ing Pick-4 cov­er­ing the usual last 4 Races.

So be there kung nais ninyo sumali sa 1st set ng WTA dahil pasim­ula ito ng 1st set ng WTA.

Nais kong bang­gitin ang mga en­tries sa Race 4, pasim­ula ng 2nd Set ng WTA, dahil ba­likatang paglal­a­banan ito ng Baisaki, Se­cu­rity Gem, Hold Me Tight Baby, Fire­work, Al­ways On Time, Kay Ta­ga­log, All­bymy­self, At­tila at Bul­let Fever.

So there, Good Luck!

Sa mga di nakadalo sa pakar­era ng Santa Ana noongFri­day, ang mga nagsi­panalo rito from Race 1 to 9 ay ang Sil­hou­ette, Iikot Lang, Hard Work Clas­sic, Ar­tikulo Uno, Bis­pag, Sur­plus Princess, Apo Ni Rhea, Primero De Marzo at Be­liev­able or com­bi­na­tions 5-5-13-3-116-3-6-7.

Sa San Lazaro gaganapin ang ₱2,000 Ju­ve­nile Fil­lies Stakes Race, open ito sa la­hat ng Lo­cally 2YO Fil­lies that have par­tic­i­pated in a race. Ang mag­wawagi rito ay tatang­gap ng ₱1,200,000... Aban­gan!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.