Gold Cup

Tempo - - Sports - Johnny De­cena

DISKARTENG “maku­nat” ang da­pat gagawin ng bayang karerista sa gaganapin pang­tau­nang “4th PCSO Pres­i­den­tial Gold Cup Race” na gagawin sa San Lazaro Leisure Park in Car­mona, Cavite.

Ang mga lala­hok dito ay sina Manalig Ka ni A.P De Leon, Elec­tric Truth ni L.M. Javier, Jr., Cool Sum­mer Farm’s High­way One, J.C. Dy­henco’s Dixie Gold, S.C. Stock­farm’s cou­ple en­try Ra­dio Ac­tive at Sep­four­teen, H.S Es­guerra’s Salt and Pep­per and W.T Tan’s Pan­galu­san Is­land.

Set to be dis­puted at a pun­ish­ing dis­tance of 2,000 me­ters, the win­ner in the PCSO-spon­sored event gets ₱3 mil­lion while the 2nd to 4th plac­ers shall re­ceive ₱ 1 mil­lion, ₱ 500,000 and ₱ 300,000, re­spec­tively.

Breeder’s Purse ay

₱ 200,000.

All sup­port­ing races ay pawang may mga naglalak­i­hang pre­myo na matu­tung­hayan natin sa hawak nat­ing pro­grama kar­era.

Races to­day start at 1:30 p.m at may­roon tayo ngay­ong two sets each ng WTA, Pick-6, Pick-5, at ang tang­ing Pick-4 cover­ing the usual last four races.

Ha­bang isi­nusu­lat ko ito ka­hapon, may eight races tayo na ki­na­pa­palooban ng one set ng WTA at Pick-5…. Good Luck!

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.