Takot pa rin

Tempo - - Entertainment - Mell T. Navarro

NAG-RE­FRESHER course pa pala sa act­ing si Sun­shine Di­zon para paghan­daan ang kanyang role sa “Rain­bow’s Sun­set” na en­try ng Heaven’s Best En­ter­tain­ment sa MMFF 2018.

Ito ay sa dahi­lang hang­gang ngayon, kahit award-win­ning na, super-kabado pa rin daw siya ka­pag ang di­rek­tor niya ay si Joel La­man­gan.

“Sabi kasi sa akin ni Direk Joel, ‘Hindi puwede rito ang tele­serye act­ing. Da­pat dito, truth.’ Sabi niya pa, ‘Kailan­gang mag-shine ‘yung to­toong act­ing, hindi ‘yung tele­serye na malak­i­han ang la­hat ng galaw.’ So, nag-work­shop ako for a day na parang re­fresher course na rin on act­ing.”

Kung tu­tu­usin ay puwede na lang basta “atak­i­hin” ni Sun­shine ang kanyang role sa “Rain­bow’s Sun­set” sa kung anong nakasanayan na niya, pero dahil nga sa “takot” kay Direk Joel, ki­nailan­gan niyang mag-re­fresher course. “If you can ac­tu­ally feel the pas­sion in ev­ery scene ito ay dahil sa lead­er­ship ni Direk Joel na ta­la­gang na­paka-im­pos­ing sa set,” la­had ni Sun­shine.

Dagdag pa niya, kahit na ilang be­ses na raw niyang naka­tra­baho si Direk Joel (TV man o movies), nan­doon pa rin ang kaba nito sa batikan at award-win­ning direc­tor.

“I have to be hon­est, la­hat na­man ng in­oof­fer na project sa akin ni Direk Joel, ki­nakaba­han pa rin ako up to this day. Truth is, I look up to Direk Joel so much that I see him like a fa­ther. Ganu’n ang tin­gin ko kay Direk Joel na there’s al­ways this feel­ing in­side me that I want to please him. May ganu’n ako na pag-uwi ko at nab­u­lun­gan ako na ‘you did good to­day,’ para akong nalagyan ng star. Para akong kin­der ulit,” ani Sun­shine.

Ang “Rain­bow’s Sun­set” ay kuwento tungkol sa pam­ilya, at sa kakaibang pag-ibig na walang pinip­il­ing kasar­ian o edad.

Kasama rin sa cast sina Tanya Gomez, Mar­cus Madri­gal, Sue Prado, Ross Pe­si­gan, Jim Pe­banco, at iba pa.

SUN­SHINE Di­zon

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.