Carlo, An­gel­ica friend­ship nan­gan­ganib?

Tempo - - Front Page -

HOW sad na­man na dahil lang sa isang ne­ti­zen ay mukhang ma­sisira ang beau­ti­ful friend­ship nina An­gel­ica Pan­gani­ban at Carlo Aquino.

Ina-un­fol­low ni An­gel­ica sa socmed si Carlo para raw sa ikatatahimik ng la­hat.

Bakit kaya af­fected much sa isang basher/ bully si An­gel­ica?

Ang nakaka­pag­taka, walang re­ac­tion si Carlo dito. Wala siyang re­ac­tion sa pa­gun­fol­low sa kanya ni An­gel­ica at tahimik din siya sa pam­bubully ng ne­ti­zen kay An­gel­ica.

Deadma rin si Carlo sa mga pahi­watig ni An­gel­ica na kesyo gusto na niyang mag-asawa this year. Na kesyo gusto na niyang magka-baby.

Why so quiet Carlo? Ba­keet? Marami pa na­man ang natu­tuwa at kinikilig sa beau­ti­ful friend­ship nina Carlo at An­gel­ica. Marami ang umaasang magig­ing to­gether for­ever na sila. Pero mukhang “nganga” ang la­hat dito!

Re­u­nited

After 10 years, re­u­nited sina Yas­mien Kurdi at Dion Ig­na­cio. Both are happy and ex­cited na muli si­lang magkaka­tra­baho sa up­com­ing se­ries ng GMA7, “Hi­ram na Anak.” Hul­ing nagkatam­bal sina Yas­mien at Dion sa af­ter­noon se­ries na “Saan Darat­ing Ang Umaga.”

Pareho si­lang pro­dukto ng “Starstruck” re­al­ity search. Ngayon ay may asawa’t anak na si Yas­mien. Ewan lang si Dion kung may sar­ili na rin siyang pam­ilya ngayon. Makakasama nila sa up­com­ing se­ries sina Paolo Con­tis, Lau­ren Young, Maey Bautista, child star na si Leanne Bautista, atbpa. Si Gil Te­jada ,Jr. ang di­rek­tor. Hul­ing na­panood si Yas­mien sa “Hindi Ko Kayang Iwan Ka” with Mike Tan.

Record­ing artist na

Record­ing artist na rin si Ken Chan at ka­makailan ay pumirma siya ng record­ing con­tract sa GMA Mu­sic para sa duet nila ni Rita Daniella ng “Al­musal.” Pa­tok sa ne­ti­zens ang tan­dem nila sa “My Spe­cial Tatay” at may ilan pang gu­ma­gaya sa karak­ter ni Ken bi­lang Boyet.

Natu­tuwa siya na tinatawag siyang Boyet ng mga nakakakita sa kanya sa pub­lic places.

Ma­ganda ang pa­sok ng 2019 kay Ken na bukod sa la­long gu­ma­ganda ang kuwento ng “MST,” natu­pad ang dream niyang mag­ing record­ing artist. Ready na ang next sin­gle niya na fol­low-up sa “Al­musal.” Soon ay magkaka­roon siya ng mu­sic video.

Maaar­ing i-down­load ito sa Ap­ple Mu­sic, iTunes, Spo­tify.

CARLO Aquino

AN­GEL­ICA Pan­gani­ban

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.