Hong Kong Ad­ven­ture

Tempo - - Entertainment -

SASABAK sa isang masaya at ex­cit­ing na ad­ven­ture ang re­speta­dong TV host at res­i­dent TEMPO colum­nist na si Kim Atienza sa pag­punta ng “Matanglawin” sa Hong Kong na ma­pa­panood ngay­ong araw, 9:45 am sa ABS-CBN at ABSCBN HD.

Sama­han si Kuya Kim sa tinaguri­ang Asia’s World City kung saan lilibutin niya ang tanyag na Sham Sui Po, titik­man ang sari-sar­ing street food, at ha­hanapin ang mga kakaibang sou­venir doon. Bibisi­tahin din ni Kuya Kim ang isa sa ori­hi­nal na es­tudyante ni Master Yip Man, na siya ring nag­turo sa ki­lalang kungfu master na si Bruce Lee.

KIM Atienza

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.