Ki­nat­i­buk-an nga paglingiw

The Freeman - - OPINION -

Sam­tang nag­pa­dayon ang pagsaulog sa mga sakop sa Sugbo sa Press Freedom Week, an­gay'ng tukion ang kali­bo­gan alang sa pip­ila o kauwawan g'yud alang sa uban: Ang ka­pakyas sa pag­pa­ham­tang sa batakang mga lagda sa me­dia ngadto ni Pres­i­dente Ro­drigo Duterte.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.