Uwahi nang ilang pag­ba­sol

The Freeman - - OPINION -

Sa kat­a­posan, nakaamgo na ang mga senador ug mga kon­gre­sista nga dakong sayop ang ilang pag­tu­got nga pa­ham­tan­gan og ex­cise tax ang mga pro­dukto sa lana ubos sa Tax Re­form for Ac­cel­er­a­tion and In­clu­sion (TRAIN) Law nga gi­pa­mu­gos sa eco­nomic man­agers ni Pres­i­dente Ro­drigo Duterte.

Sa kat­a­posan, ila nang gi­tun-an ang kahi­gay­onan nga di lang ma­sus­penso kon dili hing­pit na g’yung ma­pa­pas ang mga pro­bisyon sa TRAIN nga ni­bunal og dakong buhis sa matag litro sa krudo ug gasolina ug ubang pro­dukto sa lana sud sa tulo ka tuig sugod karong tu­iga.

***

Apan mahi­mong uwahi nang tanan. Kay gi­da­so­nan na sa pres­i­dente ug sa gabi­nete ang rekomen­dasyon sa eco­nomic man­agers nga bak­wion ang na­hau­nang sugo sa pag­sus­penso ug ipa­dayon pag­pa­ham­tang ang ikaduhang hugna sa buhis karong bag-ong tuig.

Ug nahibawo na ta sa ka­mada sa Kon­greso. Mak­abun­gog ang may­oriya sa mga alyado sa ad­min­is­trasyon. Way usa nila nga man­ga­has sa pag­suk­wahi sa pres­i­dente. Hu­man nakahukom si Pres­i­dente Duterte nga pa­ton­gan og laing P2 matag litro ang krudo ug gasolina karong Enero 1, kinsa may mangisog sa pag­sulti nga sayop siya?

***

Kadu­da­han pa gani kon tin­uod ba g’yung ni­bati alang sa kin­abag-an sa katawhan nga naapiki sa TRAIN Law ang mga senador ug mga kon­gre­sista nga nagkara-kara na karon sa pag­pahibawo nga mod­uyog sila sa mga pan­ingkamot pag-usab sa balaod.

Kay kasagaran sa mga nagtikaw-tikaw man­a­gan sa pinil­iay unya sa Mayo 13, 2019. Tin­gali na­bal­aka lang nga mahi­agom sa tra­hedya ni Senador Ralph Recto --napilde pagka senador ni­ad­tong 2007 tun­god sa iyang pag­duso sa ex­panded value added tax (EVAT).

* * *

Maong sa di pa ta mal­imot, ni­ang lis­ta­han sa 16 ka senador nga ni­b­o­tar sa TRAIN: Sonny An­gara, Nancy Bi­nay, Frank Drilon, JV Ejercito, Chiz Es­cud­ero, Win Gatchalian, Dick Gor­don, Gringo Honasan, Loren Le­garda, Joel Villanueva, Koko Pi­mentel, Grace Poe, Ralph Recto, Tito Sotto, Cyn­thia Vil­lar, ug Migs Zu­biri. Unom nila ang mangumbinser nga iba­lik sila sa Se­nado sa pinil­iay lima ka buwan gikan karon --An­gara, Bi­nay, Ejercito, Pi­mentel, Poe, ug Vil­lar.

Upat ang nisu­pak sa TRAIN: Ping Lac­son, Risa Hon­tiveros, Bam Aquino, ug An­to­nio Tril­lanes. Usa ra nila, si Aquino, ang mag­pa­pili pag­ba­lik karong Mayo.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.