Mahi­mong P4.54 matag litro ang uminto

The Freeman - - OPINION -

Kon nag­barug ka nga nag­basa ini, pal­i­hug lingkod ug pang­gu­nit og hugot sa lingko­ranan. Mahi­mong sa wa pay Piyesta Senyor sa Sugbo, sala­mat sa nagkadun­gan nga paglum­payat sa presyo sa lana sa merkado sa kali­b­otan ug ikaduhang hugna sa ex­cise tax, bunalan tang mga kon­sum­i­dor sa makalil­isang nga pag­sul­bong sa presyo sa mo­sunod nga mga pro­dukto:

• Krudo, mahi­mong uminto­han og hang­tod sa P4.54 matag litro;

• Ga­solina, mahi­mong paus­bawan og hang­tod sa P3.74 matag litro; ug

• Kerosene, mahi­mong uminto­han og hang­tod sa P3.02 matag litro.

Karong ad­lawa pa mopahibawo ang hi­gan­teng mga kom­paniya sa lana dinhi sa ato pila ang tukma nga saka sa ilang presyo sugod ugma sa bun­tag. Apan gi­pa­gawas na sa mga eksperto ang ilang ba­n­a­bana pinasikad sa pagkiat sa presyo sa lana sa merkado sa kali­b­otan tun­god sa pag­sugod na og laslas sa OPEC ug non-OPEC coun­tries sa ilang pro­duk­siyon:

• Ang krudo mosaka bale og P2.20, o P2.25, o P2.30 matag litro;

• Ang ga­solina mosaka ba­leg og P1.40, o P1.45, o P1.50 matag litro; ug

• Ang kerosene mosaka bale og P1.80, o P1.85, o P1.90 matag litro.

Mosamot pag­mug-ot ang mga mo­torista kay mahi­mong madun­gan ugma ang dugang ex­cise tax sa lana sa ikaduhang sunud­sunod nga tuig sa Tax Re­form for Ac­cel­er­a­tion and In­clu­sion (TRAIN) Law. Hang­tod sa ni­ag­ing se­m­ana, 444 na ka gaso­line sta­tions (369 are sa Petron, 46 sa Shell ug 29 sa Fly­ing V) ang nan­golekta sa ex­cise tax. Mas daghang mo­sunod karong se­m­anaha tun­god sa pagkahurot sa ilang stocks sa ni­ag­ing tuig:

• P2.24 matag litro sa krudo ug ga­solina; ug

• P1.12 matag litro sa kerosene.

Na­pa­matud-an na sang kat­aphaw sa eco­nomic man­agers ni Pres­i­dente Ro­drigo Duterte. Sama sa unang hugna sa ex­cise tax sa ni­ag­ing tuig, na-tayming ang ikaduhang hugna sa laing pag­sul­bong sa presyo sa lana. Nga mosang­pot na sab sa pagma­hal sa in­ad­lawng mga palali­ton.

Nikump­isal na man si kanhi Se­nate Pres­i­dent Koko Pi­mentel nga nasayop sila pag­buhis sa mga pro­dukto nga di makon­tro­lar ang presyo, hi­naot nga silotan sa mga botante sa pinil­iay karong Mayo ang tanang niyangu-yango sa TRAIN Law.

Newspapers in English

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.